Srebrne technikum 2019small.jpg  logo_new.jpg  1a.jpg

 

Technikum Leśne w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Warcino 1; 77-230 Kępice; woj.pomorskie
www.tlwarcino.pl     sekretariat@tlwarcino.pl 
tel/fax  59-857-66-01, 59-857-66-02


 

 W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 PROPONUJEMY:

 ABSOLWENTOM  GIMNAZJUM  NAUKĘ W:
4-letnim TECHNIKUM LEŚNYM
dziennym dla młodzieży - kształcącym w zawodzie: technik leśnik (1 klasa - 30 uczniów)

ABSOLWENTOM  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NAUKĘ W:
5-letnim TECHNIKUM LEŚNYM
dziennym dla młodzieży - kształcącym w zawodzie: technik leśnik (1 klasa - 30 uczniów)

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Warcina
codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00

a szczególnie

W DNIACH OTWARTEJ SZKOŁY (w soboty):
18 maja i 15 czerwca 2019 r. od godziny 10.00 do godziny 13.00

 

Program dni otwartych:

 

TERMINARZ REKRUTACJI:

 

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Wypełniony i podpisany wniosek (podanie)  o przyjęcie do szkoły (wg ustalonego przez szkołę wzoru dostępnego na stronie internetowej).
  2. 2 fotografie (o wym. 30x 42mm podpisane na odwrocie).
  3. Poświadczona kopia /oryginał  świadectwa ukończenia  gimnazjum/szkoły podstawowej
  4. Poświadczona kopia /oryginał  zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty
  5. Karta zdrowia z aktualnymi wpisami i załącznikami (kartą badania rozwoju i zdrowia ucznia, orzeczeniem lekarskim dot. kształcenia i nauki zawodu).
  6. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w zawodzie technik leśnik (badania odbywają się w szkole po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły).
  7. Karta informacyjna kandydata (wydaje gimnazjum/szkoła podstawowa).
  8. Ewentualnie inne dokumenty (zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad, opinie poradni, dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych).