Główny księgowy: mgr Dorota Nowicka <ksiegowosc@tlwarcino.pl>

Kierownik gospodarczy: mgr Andrzej Mielniczek  <administracja@tlwarcino.pl>

Kierownik szkolenia praktycznego: mgr inż. Zdzisław Gburzyński <sekretariat@tlwarcino.pl>

Kierownik internatu: mgr Jerzy Byczkowski <sekretariat@tlwarcino.pl>

Z-ca kierownika internatu: mgr Piotr Pilak <sekretariat@tlwarcino.pl>

Specjalista ds. żywienia: Elżbieta Mielczarek <sekretariat@tlwarcino.pl>