Wpłaty za wyżywienie w internacie prosimy dokonywać na konto:

TECHNIKUM LEŚNE W WARCINIE
NBP O/Gdańsk 69 1010 1140 0184 7013 9130 0000

Koniecznie z podaniem imienia i nazwiska ucznia oraz miesiąca, którego wpłata dotyczy.

 Wysokość opłaty jest następująca:

 


Przewidywane opłaty w roku szkolnym 2018/2019: 

Październik 2018 - 274,00 zł (18x13zł;5x8zł) 

Listopad 2018 - 240,00 zł (16x13zł;4x8zł)

Grudzień 2018 - 180,00 zł (12x13zł;3x8zł)

Styczeń 2019 - 266,00 zł (18x13zł;4x8zł)

Luty 2019 - 120,00 zł (8x13zł;2x8zł) 

Marzec 2019 - 248,00 zł (16x13zł;5x8zł)

Kwiecień 2019 - 214,00 zł (14x13 zł;4x8zł)

Maj 2019 - 201,00 zł (13x13zł;4x8zł)