HARMONOGRAM DYŻURÓW KOMISJI REKRUTACYJNEJ
w Technikum Leśnym w Warcinie w dniach 22 czerwca – 12 lipca 2018r.

22 czerwca 2018r. (piątek)
12.00 - 15.00 - przyjmowanie kopii świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu
 gimnazjalnego
 
23 czerwca 2018r. (sobota)
10.00 - 13.00 - przyjmowanie kopii świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 
25 czerwca 2018r. (poniedziałek)
8.00 - 15.00 - przyjmowanie kopii świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 
26 czerwca 2018r. (wtorek)
8.00 - 15.00 - przyjmowanie kopii świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 
06 lipca 2018r. (piątek)
12.00 - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do Technikum Leśnego w Warcinie
12.00 - 15.00 - przyjmowanie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz kart zdrowia i innych dokumentów

07 lipca 2018r. (sobota) - budynek internatu
9.00 - 13.00 - badania lekarskie
9.00 - 13.00 - wydawanie skierowań na badania lekarskie przyjmowanie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz kart zdrowia i innych dokumentów

09 lipca 2018r. (poniedziałek)
8.00 - 15.00 - wydawanie skierowań na badania lekarskie przyjmowanie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz kart zdrowia i innych dokumentów
 
10 lipca 2018r. (wtorek)
08.00 - 15.00 - przyjmowanie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz kart zdrowia i innych dokumentów
17.00 - 19.30 - (budynek internatu) badania lekarskie

11 lipca 2018r. (środa)
08.00 - 15.00 - przyjmowanie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz kart zdrowia i innych dokumentów
 
12 lipca 2018r. (czwartek)
do godz. 12.00 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły oraz kandydatów nieprzyjętych.
od godz. 12.00 - 15.00 - wydawanie: podań o przyjęcie do internatu, informacji o wyposażeniu wychowanka internatu, wykazu podręczników;
od 11.00 do 14.00 - zamawianie mundurów wg indywidualnej miary (budynek szkoły)