Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Sprawozdanie finansowe
2018
Dokumenty
Statut Technikum Leśnego
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Regulamin strony internetowej szkoły
Podręczniki i materiały ćwiczeniowe
Regulamin internatu
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
Procedury bezpieczeństwa
ZDALNE NAUCZANIE
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemi naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Informacja dla rodziców i uczniów klasy pierwszej
Ubezpieczenie uczniów
Informacje dla rodziców
Szkody
Ogólne warunki ubezpieczenia
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2019
2020
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za zakwaterowanie w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
archiwum
Działalność
Typ zmianModyfikacja
DokumentZdalne nauczanie
UżytkownikKabulski
Data2020-03-26 12:41:38
Typ zmianPublikowanie
DokumentZdalne nauczanie
UżytkownikKabulski
Data2020-03-25 16:05:20
Typ zmianModyfikacja
DokumentZdalne nauczanie
UżytkownikKabulski
Data2020-03-25 16:04:34
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentZdalne nauczanie
UżytkownikKabulski
Data2020-03-25 15:57:17
Typ zmianModyfikacja
DokumentPliki do pobrania
UżytkownikKabulski
Data2020-03-11 09:10:36
Typ zmianModyfikacja
DokumentPliki do pobrania
UżytkownikKabulski
Data2020-03-11 09:09:52
Typ zmianModyfikacja
DokumentPliki do pobrania
UżytkownikKabulski
Data2020-03-11 08:57:12
Typ zmianPublikowanie
Dokument2018
UżytkownikGabriela Siedlecka
Data2020-01-31 11:45:35
Typ zmianModyfikacja
Dokument2019
UżytkownikGabriela Siedlecka
Data2020-01-31 11:44:29
Typ zmianModyfikacja
Dokument2019
UżytkownikGabriela Siedlecka
Data2020-01-31 11:41:52
Typ zmianModyfikacja
Dokument2019
UżytkownikGabriela Siedlecka
Data2020-01-31 11:41:37
Typ zmianModyfikacja
Dokument2018
UżytkownikGabriela Siedlecka
Data2020-01-31 11:40:40
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument2018
UżytkownikGabriela Siedlecka
Data2020-01-31 11:34:13
Typ zmianModyfikacja
DokumentMienie i finanse
UżytkownikKabulski
Data2020-01-24 23:17:19
Typ zmianModyfikacja
DokumentDyrekcja szkoły
UżytkownikKabulski
Data2020-01-24 23:16:45
Typ zmianModyfikacja
DokumentStatus prawny
UżytkownikKabulski
Data2020-01-24 23:16:11
Typ zmianModyfikacja
DokumentDane teleadresowe szkoły
UżytkownikKabulski
Data2020-01-20 18:10:38
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikGabriela Siedlecka
Data2020-01-20 10:12:01
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikGabriela Siedlecka
Data2020-01-20 10:08:27
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikGabriela Siedlecka
Data2020-01-20 10:05:34
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikGabriela Siedlecka
Data2020-01-20 09:59:22
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikGabriela Siedlecka
Data2020-01-20 09:57:41
Typ zmianPublikowanie
DokumentWZO
UżytkownikKabulski
Data2020-01-07 15:55:03
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentWZO
UżytkownikKabulski
Data2020-01-07 15:54:26
Typ zmianModyfikacja
DokumentDane teleadresowe szkoły
UżytkownikKabulski
Data2019-12-27 21:33:18
Typ zmianPublikowanie
DokumentZapytanie cenowe - dostawa gazu propan
UżytkownikGabriela Siedlecka
Data2019-11-26 09:25:40
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentZapytanie cenowe - dostawa gazu propan
UżytkownikGabriela Siedlecka
Data2019-11-26 09:24:12
Typ zmianModyfikacja
DokumentDane teleadresowe szkoły
UżytkownikKabulski
Data2019-11-20 11:05:41
Typ zmianModyfikacja
DokumentDane teleadresowe szkoły
UżytkownikKabulski
Data2019-11-20 11:04:21
Typ zmianModyfikacja
DokumentOrganizacja
UżytkownikKabulski
Data2019-11-20 11:01:10
Typ zmianModyfikacja
DokumentAdministracja Szkoły
UżytkownikKabulski
Data2019-11-20 10:54:03
Typ zmianModyfikacja
DokumentDyrekcja szkoły
UżytkownikKabulski
Data2019-11-20 10:52:00
Typ zmianModyfikacja
DokumentDyrekcja szkoły
UżytkownikKabulski
Data2019-11-20 10:33:27
Typ zmianPublikowanie
DokumentDostawa warzyw i owoców
UżytkownikGabriela Siedlecka
Data2019-10-25 08:01:38
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentDostawa warzyw i owoców
UżytkownikGabriela Siedlecka
Data2019-10-25 08:00:35
Typ zmianPublikowanie
DokumentDostawa artykułów spożywczych
UżytkownikGabriela Siedlecka
Data2019-10-25 08:00:09
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentDostawa artykułów spożywczych
UżytkownikGabriela Siedlecka
Data2019-10-25 07:59:13
Typ zmianPublikowanie
DokumentDostawa pieczywa
UżytkownikGabriela Siedlecka
Data2019-10-25 07:58:32
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentDostawa pieczywa
UżytkownikGabriela Siedlecka
Data2019-10-25 07:57:31
Typ zmianPublikowanie
DokumentDostawa nabiału
UżytkownikGabriela Siedlecka
Data2019-10-25 07:57:02
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentDostawa nabiału
UżytkownikGabriela Siedlecka
Data2019-10-25 07:56:00
Typ zmianPublikowanie
DokumentDostawa mięsa i wędlin
UżytkownikGabriela Siedlecka
Data2019-10-25 07:55:28
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentDostawa mięsa i wędlin
UżytkownikGabriela Siedlecka
Data2019-10-25 07:54:15
Typ zmianPublikowanie
DokumentDostawa mrożonek
UżytkownikGabriela Siedlecka
Data2019-10-25 07:46:03
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentDostawa mrożonek
UżytkownikGabriela Siedlecka
Data2019-10-25 07:45:15
Typ zmianModyfikacja
Dokument2016/2017 - podręczniki
UżytkownikKabulski
Data2019-10-04 17:07:03
Typ zmianModyfikacja
Dokument2017/2018 - podręczniki
UżytkownikKabulski
Data2019-10-04 17:06:40
Typ zmianModyfikacja
Dokument2018/2019 - podręczniki
UżytkownikKabulski
Data2019-10-04 17:06:19
Typ zmianModyfikacja
Dokument2019/2020 - materiały ćwiczeniowe
UżytkownikKabulski
Data2019-10-04 17:05:53
Typ zmianModyfikacja
Dokument2019/2020 - podręczniki
UżytkownikKabulski
Data2019-10-04 17:05:23
Typ zmianPublikowanie
Dokument2019/2020 - materiały ćwiczeniowe
UżytkownikKabulski
Data2019-10-04 17:02:47
Typ zmianModyfikacja
Dokument2019/2020 - materiały ćwiczeniowe
UżytkownikKabulski
Data2019-10-04 17:02:00
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument2019/2020 - materiały ćwiczeniowe
UżytkownikKabulski
Data2019-10-04 17:01:55
Typ zmianPublikowanie
DokumentProcedury bezpieczeństwa
UżytkownikKabulski
Data2019-10-04 17:01:00
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentProcedury bezpieczeństwa
UżytkownikKabulski
Data2019-10-04 16:51:13
Typ zmianPublikowanie
DokumentWSDZ
UżytkownikKabulski
Data2019-09-27 07:39:39
Typ zmianModyfikacja
DokumentWSDZ
UżytkownikKabulski
Data2019-09-27 07:39:07
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentWSDZ
UżytkownikKabulski
Data2019-09-27 07:38:44
Typ zmianModyfikacja
DokumentWyżywienie
UżytkownikKabulski
Data2019-09-24 08:35:16
Typ zmianModyfikacja
DokumentWyżywienie
UżytkownikKabulski
Data2019-09-24 08:34:57
Typ zmianModyfikacja
DokumentOpłata za zakwaterowanie w internacie
UżytkownikKabulski
Data2019-09-24 08:32:30
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikGabriela Siedlecka
Data2019-09-16 08:37:09
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikGabriela Siedlecka
Data2019-09-16 08:33:56
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikGabriela Siedlecka
Data2019-09-16 08:32:30
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikGabriela Siedlecka
Data2019-09-16 08:30:22
Typ zmianModyfikacja
DokumentOpłata za zakwaterowanie w internacie
UżytkownikKabulski
Data2019-09-11 08:53:14
Typ zmianPublikowanie
DokumentOpłata za zakwaterowanie w internacie
UżytkownikKabulski
Data2019-09-11 08:51:30
Typ zmianModyfikacja
DokumentOpłata za zakwaterowanie w internacie
UżytkownikKabulski
Data2019-09-11 08:50:58
Typ zmianModyfikacja
DokumentWyżywienie
UżytkownikKabulski
Data2019-09-11 08:43:35
Typ zmianModyfikacja
DokumentOpłata za zakwaterowanie w internacie
UżytkownikKabulski
Data2019-09-11 08:32:34
Typ zmianModyfikacja
DokumentWyżywienie
UżytkownikKabulski
Data2019-09-01 10:48:36
Typ zmianModyfikacja
DokumentAdministracja Szkoły
UżytkownikKabulski
Data2019-09-01 10:44:13
Typ zmianModyfikacja
DokumentAdministracja Szkoły
UżytkownikKabulski
Data2019-09-01 10:44:02
Typ zmianModyfikacja
DokumentDyrekcja szkoły
UżytkownikKabulski
Data2019-09-01 10:42:11
Typ zmianModyfikacja
DokumentRedakcja
UżytkownikKabulski
Data2019-08-25 11:57:40
Typ zmianPublikowanie
Dokument2018/2019 - podręczniki
UżytkownikKabulski
Data2019-08-16 17:52:20
Typ zmianModyfikacja
DokumentInformacja
UżytkownikKabulski
Data2019-08-16 07:57:26
Typ zmianPublikowanie
DokumentInformacja
UżytkownikKabulski
Data2019-08-16 07:48:36
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentInformacja
UżytkownikKabulski
Data2019-08-16 07:48:27
Typ zmianPublikowanie
Dokument2019/2020 - podręczniki
UżytkownikKabulski
Data2019-08-07 12:27:49
Typ zmianPublikowanie
Dokument2018/2019 - podręczniki
UżytkownikKabulski
Data2019-08-07 12:27:45
Typ zmianPublikowanie
Dokument2017/2018 - podręczniki
UżytkownikKabulski
Data2019-08-07 12:27:36
Typ zmianPublikowanie
Dokument2016/2017 - podręczniki
UżytkownikKabulski
Data2019-08-07 12:27:35
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument2019/2020 - podręczniki
UżytkownikKabulski
Data2019-08-07 12:20:25
Typ zmianPublikowanie
DokumentRemont wieży głównej pałacu w Warcinie
UżytkownikGabriela Siedlecka
Data2019-07-26 11:35:22
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentRemont wieży głównej pałacu w Warcinie
UżytkownikGabriela Siedlecka
Data2019-07-26 11:32:52
Typ zmianModyfikacja
DokumentOpłata za zakwaterowanie w internacie
UżytkownikKabulski
Data2019-07-22 11:03:37
Typ zmianModyfikacja
DokumentHarmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
UżytkownikKabulski
Data2019-07-05 11:09:04
Typ zmianModyfikacja
DokumentHarmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
UżytkownikKabulski
Data2019-07-05 11:07:42
Typ zmianModyfikacja
DokumentHarmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
UżytkownikKabulski
Data2019-07-05 11:06:41
Typ zmianModyfikacja
DokumentHarmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
UżytkownikKabulski
Data2019-07-05 11:05:54
Typ zmianModyfikacja
DokumentHarmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
UżytkownikKabulski
Data2019-07-05 11:04:12
Typ zmianModyfikacja
DokumentHarmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
UżytkownikKabulski
Data2019-07-05 11:00:36
Typ zmianPublikowanie
DokumentHarmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
UżytkownikKabulski
Data2019-07-05 10:58:51
Typ zmianPublikowanie
DokumentPrzetarg na montaż systemów przeciwpożarowych
UżytkownikGabriela Siedlecka
Data2019-06-21 11:24:02
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentPrzetarg na montaż systemów przeciwpożarowych
UżytkownikGabriela Siedlecka
Data2019-06-21 11:07:27
Typ zmianModyfikacja
DokumentHarmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
UżytkownikKabulski
Data2019-06-20 14:19:21
Typ zmianModyfikacja
DokumentHarmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
UżytkownikKabulski
Data2019-06-20 14:18:41
Typ zmianModyfikacja
DokumentHarmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
UżytkownikKabulski
Data2019-06-20 14:18:36
Typ zmianPublikowanie
DokumentZestawienie zmian w funduszu
UżytkownikKabulski
Data2019-05-08 14:24:56

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 597396