Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Sprawozdanie finansowe
2018
Dokumenty
Statut Technikum Leśnego
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Regulamin strony internetowej szkoły
Podręczniki i materiały ćwiczeniowe
Regulamin internatu
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
Procedury bezpieczeństwa (w tym Covid-19)
ZDALNE NAUCZANIE - Covid-19
KONSULTACJE - Covid-19
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemie naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Informacje dla rodziców i uczniów przyjętych do klasy pierwszej
Ubezpieczenie uczniów
Informacje dla rodziców
Szkody
Ogólne warunki ubezpieczenia
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2019
2020
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za zakwaterowanie w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
archiwum
Działalność
Typ zmianModyfikacja
DokumentKonsultacje
UżytkownikKabulski
Data2020-05-25 10:42:43
Typ zmianModyfikacja
DokumentProcedury bezpieczeństwa
UżytkownikKabulski
Data2020-05-25 10:41:53
Typ zmianPublikowanie
DokumentPliki do pobrania
UżytkownikKabulski
Data2020-05-23 16:52:52
Typ zmianModyfikacja
DokumentPliki do pobrania
UżytkownikKabulski
Data2020-05-23 16:51:28
Typ zmianPublikowanie
DokumentPlan dyżurów doradcy zawodowego
UżytkownikKabulski
Data2020-05-22 17:14:05
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentPlan dyżurów doradcy zawodowego
UżytkownikKabulski
Data2020-05-22 17:13:19
Typ zmianPublikowanie
DokumentPlan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy
UżytkownikKabulski
Data2020-05-22 17:12:48
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentPlan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy
UżytkownikKabulski
Data2020-05-22 17:12:34
Typ zmianPublikowanie
DokumentPlan dyżurów nauczycieli specjalistów
UżytkownikKabulski
Data2020-05-22 17:12:17
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentPlan dyżurów nauczycieli specjalistów
UżytkownikKabulski
Data2020-05-22 17:12:02
Typ zmianPublikowanie
DokumentPlan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu
UżytkownikKabulski
Data2020-05-22 17:11:38
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentPlan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu
UżytkownikKabulski
Data2020-05-22 17:10:59
Typ zmianModyfikacja
DokumentKonsultacje
UżytkownikKabulski
Data2020-05-21 10:21:11
Typ zmianModyfikacja
DokumentKonsultacje
UżytkownikKabulski
Data2020-05-21 10:20:18
Typ zmianModyfikacja
DokumentKonsultacje
UżytkownikKabulski
Data2020-05-21 10:18:29
Typ zmianModyfikacja
DokumentOpłata za zakwaterowanie w internacie
UżytkownikKabulski
Data2020-05-20 19:12:34
Typ zmianModyfikacja
DokumentKonsultacje
UżytkownikKabulski
Data2020-05-20 18:52:07
Typ zmianPublikowanie
DokumentKonsultacje
UżytkownikKabulski
Data2020-05-20 18:39:27
Typ zmianModyfikacja
DokumentKonsultacje
UżytkownikKabulski
Data2020-05-20 18:38:50
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentKonsultacje
UżytkownikKabulski
Data2020-05-20 18:34:23
Typ zmianPublikowanie
Dokument2020
UżytkownikKabulski
Data2020-05-19 18:29:11
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument2020
UżytkownikKabulski
Data2020-05-19 18:28:14
Typ zmianModyfikacja
DokumentPliki do pobrania
UżytkownikKabulski
Data2020-05-11 10:10:49
Typ zmianModyfikacja
DokumentRekrutacja 2020/2021
UżytkownikKabulski
Data2020-05-11 10:09:38
Typ zmianModyfikacja
DokumentRekrutacja 2020/2021
UżytkownikKabulski
Data2020-05-11 10:05:27
Typ zmianPublikowanie
DokumentRekrutacja 2020/2021
UżytkownikKabulski
Data2020-05-11 10:01:33
Typ zmianModyfikacja
DokumentRekrutacja 2020/2021
UżytkownikKabulski
Data2020-05-11 10:00:02
Typ zmianModyfikacja
DokumentPliki do pobrania
UżytkownikKabulski
Data2020-05-11 09:59:27
Typ zmianModyfikacja
DokumentZakładanie konta - logowanie do systemu
UżytkownikKabulski
Data2020-05-11 09:58:59
Typ zmianPublikowanie
DokumentRekrutacja 2020/2021
UżytkownikKabulski
Data2020-05-11 09:57:36
Typ zmianModyfikacja
DokumentPliki do pobrania
UżytkownikKabulski
Data2020-05-11 09:57:02
Typ zmianModyfikacja
DokumentZakładanie konta - logowanie do systemu
UżytkownikKabulski
Data2020-05-11 09:56:38
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentRekrutacja 2020/2021
UżytkownikKabulski
Data2020-05-11 09:56:11
Typ zmianModyfikacja
DokumentOpłata za zakwaterowanie w internacie
UżytkownikKabulski
Data2020-05-04 11:43:11
Typ zmianModyfikacja
DokumentOpłata za zakwaterowanie w internacie
UżytkownikKabulski
Data2020-05-04 11:42:45
Typ zmianModyfikacja
DokumentOpłata za zakwaterowanie w internacie
UżytkownikKabulski
Data2020-05-04 11:42:13
Typ zmianModyfikacja
DokumentPlan dyżurów doradcy zawodowego
UżytkownikKabulski
Data2020-04-30 22:01:55
Typ zmianModyfikacja
DokumentPlan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy
UżytkownikKabulski
Data2020-04-30 22:01:35
Typ zmianModyfikacja
DokumentPlan dyżurów nauczycieli specjalistów
UżytkownikKabulski
Data2020-04-30 22:01:22
Typ zmianModyfikacja
DokumentPlan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu
UżytkownikKabulski
Data2020-04-30 22:00:46
Typ zmianPublikowanie
DokumentPlan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu
UżytkownikKabulski
Data2020-04-30 22:00:23
Typ zmianPublikowanie
DokumentPlan dyżurów doradcy zawodowego
UżytkownikKabulski
Data2020-04-30 22:00:13
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentPlan dyżurów doradcy zawodowego
UżytkownikKabulski
Data2020-04-30 21:59:43
Typ zmianPublikowanie
DokumentPlan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy
UżytkownikKabulski
Data2020-04-30 21:58:59
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentPlan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy
UżytkownikKabulski
Data2020-04-30 21:58:39
Typ zmianPublikowanie
DokumentPlan dyżurów nauczycieli specjalistów
UżytkownikKabulski
Data2020-04-30 21:57:37
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentPlan dyżurów nauczycieli specjalistów
UżytkownikKabulski
Data2020-04-30 21:57:05
Typ zmianPublikowanie
DokumentPlan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu
UżytkownikKabulski
Data2020-04-30 13:59:01
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentPlan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu
UżytkownikKabulski
Data2020-04-30 13:51:50
Typ zmianModyfikacja
DokumentRejestry-ewidencje-archiwa
UżytkownikKabulski
Data2020-04-28 19:40:02
Typ zmianModyfikacja
DokumentRedakcja
UżytkownikKabulski
Data2020-04-28 10:38:41
Typ zmianModyfikacja
DokumentStatus prawny
UżytkownikKabulski
Data2020-04-28 10:33:51
Typ zmianModyfikacja
DokumentMienie i finanse
UżytkownikKabulski
Data2020-04-28 10:10:15
Typ zmianModyfikacja
DokumentStatus prawny
UżytkownikKabulski
Data2020-04-28 10:08:51
Typ zmianModyfikacja
DokumentStatus prawny
UżytkownikKabulski
Data2020-04-28 10:08:37
Typ zmianModyfikacja
DokumentOpłata za zakwaterowanie w internacie
UżytkownikKabulski
Data2020-04-28 08:40:56
Typ zmianPublikowanie
DokumentPlan dyżurów nauczyciela doradcy zawodowego
UżytkownikKabulski
Data2020-04-24 13:15:15
Typ zmianPublikowanie
DokumentPlan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy
UżytkownikKabulski
Data2020-04-24 13:15:12
Typ zmianPublikowanie
DokumentPlan dyżurów nauczycieli specjalistów
UżytkownikKabulski
Data2020-04-24 13:15:10
Typ zmianPublikowanie
DokumentPlan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu
UżytkownikKabulski
Data2020-04-24 13:15:06
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentPlan dyżurów nauczyciela doradcy zawodowego
UżytkownikKabulski
Data2020-04-24 13:14:37
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentPlan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy
UżytkownikKabulski
Data2020-04-24 13:13:38
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentPlan dyżurów nauczycieli specjalistów
UżytkownikKabulski
Data2020-04-24 13:12:15
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentPlan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu
UżytkownikKabulski
Data2020-04-24 13:00:26
Typ zmianPublikowanie
DokumentPlan dyżurów nauczyciela doradcy zawodowego
UżytkownikKabulski
Data2020-04-21 15:51:10
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentPlan dyżurów nauczyciela doradcy zawodowego
UżytkownikKabulski
Data2020-04-21 15:50:00
Typ zmianPublikowanie
DokumentPlan dyżurów nauczycieli biliotekarzy
UżytkownikKabulski
Data2020-04-21 15:49:25
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentPlan dyżurów nauczycieli biliotekarzy
UżytkownikKabulski
Data2020-04-21 15:49:07
Typ zmianPublikowanie
DokumentPlan dyżurów nauczycieli specjalistów
UżytkownikKabulski
Data2020-04-21 15:48:27
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentPlan dyżurów nauczycieli specjalistów
UżytkownikKabulski
Data2020-04-21 15:48:07
Typ zmianPublikowanie
DokumentPlan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu
UżytkownikKabulski
Data2020-04-21 15:46:54
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentPlan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu
UżytkownikKabulski
Data2020-04-21 15:45:52
Typ zmianPublikowanie
DokumentZarządzenie nr 8-2020
UżytkownikKabulski
Data2020-04-21 13:36:51
Typ zmianPublikowanie
DokumentZarządzenie nr 8-2020
UżytkownikKabulski
Data2020-04-17 22:59:53
Typ zmianModyfikacja
DokumentZarządzenie nr 8-2020
UżytkownikKabulski
Data2020-04-17 22:59:48
Typ zmianPublikowanie
DokumentZarządzenie nr 8-2020
UżytkownikKabulski
Data2020-04-15 22:02:56
Typ zmianPublikowanie
DokumentZarządzenie nr 8-2020
UżytkownikKabulski
Data2020-04-15 21:39:18
Typ zmianModyfikacja
DokumentZarządzenie nr 8-2020
UżytkownikKabulski
Data2020-04-14 08:49:08
Typ zmianModyfikacja
DokumentZarządzenie nr 8-2020
UżytkownikKabulski
Data2020-04-14 08:48:35
Typ zmianPublikowanie
DokumentZarządzenie nr 8-2020
UżytkownikKabulski
Data2020-04-14 08:13:41
Typ zmianModyfikacja
DokumentZarządzenie nr 8-2020
UżytkownikKabulski
Data2020-04-11 15:16:21
Typ zmianPublikowanie
DokumentZarządzenie nr 8-2020
UżytkownikKabulski
Data2020-04-11 15:08:14
Typ zmianPublikowanie
DokumentZarządzenie nr 8-2020
UżytkownikKabulski
Data2020-04-11 14:35:27
Typ zmianModyfikacja
DokumentZarządzenie nr 8-2020
UżytkownikKabulski
Data2020-04-11 09:10:30
Typ zmianModyfikacja
DokumentZarządzenie nr 8-2020
UżytkownikKabulski
Data2020-04-10 20:04:07
Typ zmianModyfikacja
DokumentZarządzenie nr 8-2020
UżytkownikKabulski
Data2020-04-10 19:51:42
Typ zmianModyfikacja
DokumentZarządzenie nr 8-2020
UżytkownikKabulski
Data2020-04-10 19:22:24
Typ zmianPublikowanie
DokumentPlan dyżurów doradcy zawodowego
UżytkownikKabulski
Data2020-04-10 19:07:36
Typ zmianModyfikacja
DokumentPlan dyżurów doradcy zawodowego
UżytkownikKabulski
Data2020-04-10 19:04:38
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentPlan dyżurów doradcy zawodowego
UżytkownikKabulski
Data2020-04-10 19:04:32
Typ zmianModyfikacja
DokumentHarmonogram konsultacji nauczycieli obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
UżytkownikKabulski
Data2020-04-10 17:38:40
Typ zmianPublikowanie
DokumentHarmonogram konsultacji nauczycieli obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
UżytkownikKabulski
Data2020-04-10 17:38:14
Typ zmianPublikowanie
DokumentPlan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu
UżytkownikKabulski
Data2020-04-10 17:38:12
Typ zmianPublikowanie
DokumentPlan dyżurów nauczycieli specjalistów
UżytkownikKabulski
Data2020-04-10 17:38:11
Typ zmianPublikowanie
DokumentPlan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy
UżytkownikKabulski
Data2020-04-10 17:38:09
Typ zmianModyfikacja
DokumentPlan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy
UżytkownikKabulski
Data2020-04-10 17:37:57
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentPlan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy
UżytkownikKabulski
Data2020-04-10 17:37:50
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentPlan dyżurów nauczycieli specjalistów
UżytkownikKabulski
Data2020-04-10 17:37:21
Typ zmianModyfikacja
DokumentPlan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu
UżytkownikKabulski
Data2020-04-10 17:36:50
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentPlan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu
UżytkownikKabulski
Data2020-04-10 17:36:21

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 618680