Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Sprawozdanie finansowe
2018
2019
Koordynator dostępności
Dokumenty
Statut
Regulaminy
Procedury
COVID-19
Podręczniki
Materiały ćwiczeniowe
Doradztwo zawodowe
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
2020
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemie naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Informacje dla rodziców i uczniów przyjętych do klasy pierwszej
Listy kandydatów do szkoły
Listy uczniów klasy pierwszej
Ubezpieczenie uczniów
Informacje dla rodziców
Szkody
Ogólne warunki ubezpieczenia
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2019
2020
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za zakwaterowanie w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
archiwum
Działalność
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Oświadczenie
Wnioski
EPKZ
R.13
R.14
RL.13
RL.14
Typ zmianPublikowanie
DokumentDyżury wychowawców internatu 19.10-06.11.2020
UżytkownikKabulski
Data2020-10-20 13:14:14
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentDyżury wychowawców internatu 19.10-06.11.2020
UżytkownikKabulski
Data2020-10-20 13:10:26
Typ zmianModyfikacja
DokumentRedakcja
UżytkownikKabulski
Data2020-10-14 08:23:00
Typ zmianModyfikacja
DokumentRedakcja
UżytkownikKabulski
Data2020-10-14 08:22:41
Typ zmianModyfikacja
DokumentLokalizacja
UżytkownikKabulski
Data2020-10-14 08:15:44
Typ zmianModyfikacja
DokumentMienie i finanse
UżytkownikKabulski
Data2020-10-14 08:15:03
Typ zmianModyfikacja
DokumentStatus prawny
UżytkownikKabulski
Data2020-10-14 08:14:34
Typ zmianPublikowanie
DokumentProcedura trybu zgłaszania i rozpatrywania skarg związanych z naruszeniem godności osobistej
UżytkownikKabulski
Data2020-10-13 17:30:28
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentProcedura trybu zgłaszania i rozpatrywania skarg związanych z naruszeniem godności osobistej
UżytkownikKabulski
Data2020-10-13 17:29:46
Typ zmianPublikowanie
DokumentProcedury postępowania w przypadku dłuższej absencji ucznia w szkole
UżytkownikKabulski
Data2020-10-13 13:57:43
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentProcedury postępowania w przypadku dłuższej absencji ucznia w szkole
UżytkownikKabulski
Data2020-10-13 13:57:13
Typ zmianModyfikacja
DokumentWZO
UżytkownikKabulski
Data2020-10-08 17:07:48
Typ zmianModyfikacja
Dokumentankieta COVID-19 - uczniowie pełnoletni
UżytkownikKabulski
Data2020-10-08 15:44:33
Typ zmianModyfikacja
Dokumentankieta COVID-19 - rodzice-opiekunowie prawni
UżytkownikKabulski
Data2020-10-08 15:40:26
Typ zmianModyfikacja
DokumentWewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
UżytkownikKabulski
Data2020-10-06 08:28:00
Typ zmianPublikowanie
DokumentProcedura postępowania w przypadku złożenia oświadczenia o uczestniczeniu lub nieuczestniczeniu ucznia w zajęciach religii oraz etyki
UżytkownikKabulski
Data2020-10-06 08:23:12
Typ zmianModyfikacja
DokumentProcedura postępowania w przypadku złożenia oświadczenia o uczestniczeniu lub nieuczestniczeniu ucznia w zajęciach religii oraz etyki
UżytkownikKabulski
Data2020-10-06 08:23:06
Typ zmianModyfikacja
DokumentProcedura postępowania w przypadku złożenia oświadczenia o uczestniczeniu lub nieuczestniczeniu ucznia w zajęciach religii oraz etyki
UżytkownikKabulski
Data2020-10-06 08:22:55
Typ zmianModyfikacja
DokumentProcedura postępowania w przypadku złożenia oświadczenia o uczestniczeniu lub nieuczestniczeniu ucznia w zajęciach religii oraz etyki
UżytkownikKabulski
Data2020-10-06 08:22:43
Typ zmianModyfikacja
DokumentProcedura postępowania w przypadku złożenia oświadczenia o uczestniczeniu lub nieuczestniczeniu ucznia w zajęciach religii oraz etyki
UżytkownikKabulski
Data2020-10-06 08:10:31
Typ zmianModyfikacja
DokumentProcedura postępowania w przypadku złożenia oświadczenia o uczestniczeniu lub nieuczestniczeniu ucznia w zajęciach religii oraz etyki
UżytkownikKabulski
Data2020-10-06 08:10:22
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentProcedura postępowania w przypadku złożenia oświadczenia o uczestniczeniu lub nieuczestniczeniu ucznia w zajęciach religii oraz etyki
UżytkownikKabulski
Data2020-10-06 08:10:02
Typ zmianModyfikacja
DokumentWewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
UżytkownikKabulski
Data2020-10-06 08:07:42
Typ zmianModyfikacja
Dokument2019/2020 - materiały ćwiczeniowe
UżytkownikKabulski
Data2020-10-06 08:07:05
Typ zmianModyfikacja
Dokument2020/2021 - materiały ćwiczeniowe
UżytkownikKabulski
Data2020-10-06 08:06:40
Typ zmianModyfikacja
Dokument2019/2020 - podręczniki
UżytkownikKabulski
Data2020-10-06 08:05:15
Typ zmianModyfikacja
Dokument2020/2021 - podręczniki
UżytkownikKabulski
Data2020-10-06 07:40:48
Typ zmianModyfikacja
DokumentProcedury bezpieczeństwa
UżytkownikKabulski
Data2020-10-06 07:38:59
Typ zmianModyfikacja
Dokumentankieta COVID-19 - uczniowie pełnoletni
UżytkownikKabulski
Data2020-10-06 07:37:48
Typ zmianModyfikacja
Dokumentankieta COVID-19 - rodzice-opiekunowie prawni
UżytkownikKabulski
Data2020-10-06 07:37:35
Typ zmianModyfikacja
DokumentCOVID-19 - procedury bezpieczeństwa w TL w Warcinie
UżytkownikKabulski
Data2020-10-06 07:37:14
Typ zmianModyfikacja
DokumentRegulamin internatu
UżytkownikKabulski
Data2020-10-06 07:35:14
Typ zmianModyfikacja
DokumentRegulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej
UżytkownikKabulski
Data2020-10-06 07:34:46
Typ zmianModyfikacja
DokumentRegulamin korzystania z e-dziennika
UżytkownikKabulski
Data2020-10-06 07:34:31
Typ zmianModyfikacja
DokumentRegulamin strony internetowej szkoły
UżytkownikKabulski
Data2020-10-06 07:34:00
Typ zmianModyfikacja
DokumentWZO
UżytkownikKabulski
Data2020-10-06 07:33:14
Typ zmianModyfikacja
DokumentStatut - TL Warcino
UżytkownikKabulski
Data2020-10-06 07:32:39
Typ zmianPublikowanie
Dokumentankieta COVID-19 - uczniowie pełnoletni
UżytkownikKabulski
Data2020-10-03 13:21:59
Typ zmianPublikowanie
Dokumentankieta COVID-19 - rodzice-opiekunowie prawni
UżytkownikKabulski
Data2020-10-03 13:21:55
Typ zmianModyfikacja
Dokumentankieta COVID-19 - uczniowie pełnoletni
UżytkownikKabulski
Data2020-10-03 13:21:46
Typ zmianModyfikacja
Dokumentankieta COVID-19 - uczniowie pełnoletni
UżytkownikKabulski
Data2020-10-03 13:21:37
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokumentankieta COVID-19 - uczniowie pełnoletni
UżytkownikKabulski
Data2020-10-03 13:21:09
Typ zmianModyfikacja
Dokumentankieta COVID-19 - rodzice-opiekunowie prawni
UżytkownikKabulski
Data2020-10-03 13:20:42
Typ zmianModyfikacja
Dokumentankieta COVID-19 - rodzice-opiekunowie prawni
UżytkownikKabulski
Data2020-10-03 13:20:37
Typ zmianModyfikacja
Dokumentankieta COVID-19 - rodzice-opiekunowie prawni
UżytkownikKabulski
Data2020-10-03 13:20:05
Typ zmianModyfikacja
Dokumentankieta COVID-19 - rodzice-opiekunowie prawni
UżytkownikKabulski
Data2020-10-03 13:18:31
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokumentankieta COVID-19 - rodzice-opiekunowie prawni
UżytkownikKabulski
Data2020-10-03 13:18:26
Typ zmianPublikowanie
DokumentZarządzenie 22-2020
UżytkownikKabulski
Data2020-09-30 16:19:27
Typ zmianModyfikacja
DokumentZarządzenie 22-2020
UżytkownikKabulski
Data2020-09-30 16:19:20
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentZarządzenie 22-2020
UżytkownikKabulski
Data2020-09-30 16:17:38
Typ zmianModyfikacja
DokumentRegulamin korzystania z e-dziennika
UżytkownikKabulski
Data2020-09-04 17:49:35
Typ zmianModyfikacja
DokumentCOVID-19 - procedury bezpieczeństwa w TL w Warcinie
UżytkownikKabulski
Data2020-09-02 09:24:25
Typ zmianModyfikacja
DokumentCOVID-19 - procedury bezpieczeństwa w TL w Warcinie
UżytkownikKabulski
Data2020-09-02 09:23:44
Typ zmianModyfikacja
DokumentCOVID-19 - procedury bezpieczeństwa w TL w Warcinie
UżytkownikKabulski
Data2020-09-02 09:23:31
Typ zmianModyfikacja
DokumentCOVID-19 - procedury bezpieczeństwa w TL w Warcinie
UżytkownikKabulski
Data2020-09-02 09:22:24
Typ zmianModyfikacja
DokumentCOVID-19 - procedury bezpieczeństwa w TL w Warcinie
UżytkownikKabulski
Data2020-09-02 09:21:55
Typ zmianModyfikacja
DokumentCOVID-19 - procedury bezpieczeństwa w TL w Warcinie
UżytkownikKabulski
Data2020-09-02 09:21:34
Typ zmianModyfikacja
DokumentInformacja
UżytkownikKabulski
Data2020-08-30 21:08:09
Typ zmianModyfikacja
DokumentInformacja
UżytkownikKabulski
Data2020-08-30 20:17:54
Typ zmianModyfikacja
DokumentInformacja
UżytkownikKabulski
Data2020-08-30 20:17:39
Typ zmianModyfikacja
DokumentInformacja
UżytkownikKabulski
Data2020-08-30 20:07:26
Typ zmianModyfikacja
DokumentInformacja
UżytkownikKabulski
Data2020-08-30 20:07:08
Typ zmianModyfikacja
DokumentInformacja
UżytkownikKabulski
Data2020-08-30 20:06:29
Typ zmianModyfikacja
DokumentInformacja
UżytkownikKabulski
Data2020-08-30 20:06:17
Typ zmianModyfikacja
DokumentCOVID-19 - procedury bezpieczeństwa w TL w Warcinie
UżytkownikKabulski
Data2020-08-28 23:47:07
Typ zmianModyfikacja
DokumentCOVID-19 - procedury bezpieczeństwa w TL w Warcinie
UżytkownikKabulski
Data2020-08-28 23:46:44
Typ zmianPublikowanie
DokumentCOVID-19 - procedury bezpieczeństwa w TL w Warcinie
UżytkownikKabulski
Data2020-08-28 23:41:47
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentCOVID-19 - procedury bezpieczeństwa w TL w Warcinie
UżytkownikKabulski
Data2020-08-28 23:41:02
Typ zmianModyfikacja
DokumentProcedury bezpieczeństwa
UżytkownikKabulski
Data2020-08-28 23:38:12
Typ zmianModyfikacja
DokumentMateriały
UżytkownikKabulski
Data2020-08-28 23:37:30
Typ zmianModyfikacja
DokumentListy uczniów klasy pierwszej
UżytkownikKabulski
Data2020-08-28 15:08:58
Typ zmianModyfikacja
DokumentListy uczniów klasy pierwszej
UżytkownikKabulski
Data2020-08-28 15:08:47
Typ zmianModyfikacja
DokumentOpłata za zakwaterowanie w internacie
UżytkownikKabulski
Data2020-08-28 10:03:13
Typ zmianModyfikacja
DokumentFundusz Rady Rodziców
UżytkownikKabulski
Data2020-08-28 10:01:41
Typ zmianModyfikacja
DokumentWyżywienie
UżytkownikKabulski
Data2020-08-28 10:00:22
Typ zmianModyfikacja
DokumentInformacja
UżytkownikKabulski
Data2020-08-27 18:37:33
Typ zmianPublikowanie
DokumentInformacja
UżytkownikKabulski
Data2020-08-27 18:36:44
Typ zmianModyfikacja
DokumentInformacja
UżytkownikKabulski
Data2020-08-27 18:36:09
Typ zmianModyfikacja
DokumentListy uczniów klasy pierwszej
UżytkownikKabulski
Data2020-08-26 17:34:44
Typ zmianPublikowanie
DokumentListy uczniów klasy pierwszej
UżytkownikKabulski
Data2020-08-26 17:33:28
Typ zmianModyfikacja
DokumentListy uczniów klasy pierwszej
UżytkownikKabulski
Data2020-08-26 17:33:11
Typ zmianModyfikacja
DokumentListy uczniów klasy pierwszej
UżytkownikKabulski
Data2020-08-26 17:23:23
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentListy uczniów klasy pierwszej
UżytkownikKabulski
Data2020-08-26 17:23:16
Typ zmianModyfikacja
DokumentOpłata za wydanie duplikatu dokumentu
UżytkownikKabulski
Data2020-08-25 07:37:15
Typ zmianModyfikacja
DokumentLista osób przyjętych do klasy I
UżytkownikKabulski
Data2020-08-20 10:26:52
Typ zmianPublikowanie
DokumentLista osób nieprzyjętych do klasy I
UżytkownikKabulski
Data2020-08-20 10:26:38
Typ zmianModyfikacja
DokumentLista osób przyjętych do klasy I
UżytkownikKabulski
Data2020-08-20 10:26:21
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentLista osób nieprzyjętych do klasy I
UżytkownikKabulski
Data2020-08-20 10:25:57
Typ zmianPublikowanie
DokumentLista osób przyjętych do klasy I
UżytkownikKabulski
Data2020-08-20 10:21:38
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentLista osób przyjętych do klasy I
UżytkownikKabulski
Data2020-08-20 10:21:25
Typ zmianPublikowanie
Dokument2020/2021 - podręczniki
UżytkownikKabulski
Data2020-08-17 17:55:31
Typ zmianPublikowanie
Dokument2020/2021 - materiały ćwiczeniowe
UżytkownikKabulski
Data2020-08-17 17:48:56
Typ zmianPublikowanie
Dokument2020/2021 - podręczniki
UżytkownikKabulski
Data2020-08-17 17:48:55
Typ zmianModyfikacja
Dokument2020/2021 - materiały ćwiczeniowe
UżytkownikKabulski
Data2020-08-17 17:48:28
Typ zmianModyfikacja
DokumentLista osób niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I
UżytkownikKabulski
Data2020-08-12 12:27:42
Typ zmianModyfikacja
DokumentLista osób niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I
UżytkownikKabulski
Data2020-08-12 12:27:08
Typ zmianModyfikacja
DokumentLista osób niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I
UżytkownikKabulski
Data2020-08-12 12:27:02
Typ zmianModyfikacja
DokumentLista osób niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I
UżytkownikKabulski
Data2020-08-12 12:26:44
Typ zmianModyfikacja
DokumentLista osób niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I
UżytkownikKabulski
Data2020-08-12 12:26:27
Typ zmianModyfikacja
DokumentLista osób niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I
UżytkownikKabulski
Data2020-08-12 12:26:16

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 683654