TECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  statystyki stron  pomoc
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Lokalizacja
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Dokumenty
Statut Technikum Leśnego
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Regulamin strony internetowej szkoły
Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego
Regulamin internatu
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej
Zamówienia publiczne
Archiwum
2017
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemi naboru
Dokumenty do pobrania
Ubezpieczenie uczniów
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Informacje dla rodziców
Szkody
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2017
2018
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za zakwaterowanie w internacie
ORPD
archiwum
2016
2017

  •  Rejestry:

01. Rejestr wydanych legitymacji nauczycieli.
02. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych.
03. Rejestr zaświadczeń o pobieraniu nauki.
04. Rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły.
05. Rejestr świadectw dojrzałości.
06. Rejestr aneksów do świadectw dojrzałości.
07. Rejestr dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
08. Rejestr świadectw uzyskania kwalifikacji w zawodzie.
09. Rejestr wniosków o wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych.
10. Rejestr zarządzeń dyrektora.
11. Rejestry księgowe.
12. Rejestr pracowników.
13. Rejestr wypadków przy pracy.
14. Rejestr wypadków uczniów.
15. Rejestr zamówień publicznych.
16. Rejestr umów na wykonanie usług.
17. Rejestr pozostałych środków trwałych w używaniu.
18. Rejestr delegacji służbowych.
19. Rejestr pieczęci.
20. Rejestr korespondencji.
21. Protokoły Rady Pedagogicznej.

  • Ewidencje:

01. Księga uczniów.
02. Arkusze ocen uczniów.
03. Księgi druków ścisłego zarachowania.
04. Ewidencja środkó żywnościowych.
05. Ewidencja opłat pocztowych.
06. Ewidencja dochodów za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.
07. Ewidencja czasu pracy pracowników administracji i obsługi.
08. Księgi inwentarzowe.
09. Ewidencja zasobu archiwum zakładowego.

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: A. Grzybowska
Udostępnił: (2014-09-30, godz. 17:37)
Modyfikacja: Kabulski (2015-09-29, godz. 18:14)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 395239