Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Sprawozdanie finansowe
2018
2019
Koordynator dostępności
Dokumenty
Statut
Regulaminy, instrukcje
Procedury
COVID-19
Podręczniki
Materiały ćwiczeniowe
Doradztwo zawodowe
Zarządzenia
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
2020
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemie naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Informacje dla rodziców i uczniów przyjętych do klasy pierwszej
Listy kandydatów do szkoły
Listy uczniów klasy pierwszej
Ubezpieczenie uczniów
Informacje dla rodziców
Szkody
Ogólne warunki ubezpieczenia
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2020
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za pobyt w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
Archiwum
Działalność bieżąca
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Oświadczenie
Wnioski
EPKZ
R.13
R.14
RL.13
RL.14
EM
deklaracja EM 2020-2021

Dokumenty
2011 - roboty budowlane - zaproszenie do złożenia oferty
2011 - roboty budowlane - zawiadomienie o wyborze oferty
2011 - zapytanie cenowe FAO FAR
2012 - sprzęt kuchenny
2012 - termomodernizacja - projekt
2012 - sprzęt kuchenny - II przetarg
2012 - internat - zespoły łazienkowe - I etap
2013 - internat - meble
2013 - internat - podłogi
2013 - garaże
2013 - garaże - II przetarg
2013 - garaże - III przetarg
2013 - pałac - wejście główne i ganek
2014 - gaz
2014 - artykuły spożywcze
2014 - mięso i wędliny
2014 - nabiał
2014 - pieczywo
2014 - warzywa i owoce
2014 - termomodernizacja - wykonanie
2014 - termomodernizacja - wykonanie - II przetarg
2014 - pałac - sanitariaty
2014 - mrożonki
2015 - Dostawa energii elektrycznej
2015 - Izolacja i drenarka
2015 - Remont dróg
2015 - Plac postojowy
2015 - Adaptacja kotłowni
2015 - Artykuły spożywcze
2015 - Mięso i wędliny
2015 - Warzywa i owoce
2015 - Nabiał
2015 - Pieczywo
2015 - Mrożonki
2015 - Mięso i wędliny - II przetarg
2015 - gaz
2015 - Artykuły spożywcze - II przetarg
2015 - Nabiał - przetarg
2016 - Plac postojowy
2016 - Remont pałacu
2016 - Artykuły spożywcze
2016 - Mieso i wędliny
2016 - Mrożonki
2016 - Nabiał
2016 - Pieczywo
2016 - Warzywa i owoce
2016 - Gaz propan
2017 - Zapytanie cenowe - renowacja drzwi
2017 - Zapytanie cenowe - remont pokoi mieszkalnych
2017 - Oferta - energia elektryczna
2017 - remont wiaty warsztatowo-garażowej
2017 - remont budynku warsztatowo-garażowego
2017 - artykuły spożywcze
2017 - mięso i wędliny
2017 - mrożonki
2017 - nabiał
2017 - owoce i warzywa
2017 - pieczywo
2017 - gaz
2018 - dostawa samochodu
2018 - dostawa mrożonek
2018 - dostawa pieczywa
2018 - dostawa nabiału
2018 - dostawa mięsa i wędlin
2018 - dostawa artykułów spożywczych
2018 - dostawa warzyw i owoców
2018 - dostawa gazu propan

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 709604