Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Sprawozdanie finansowe
2018
Dokumenty
Statut Technikum Leśnego
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Regulamin strony internetowej szkoły
Podręczniki i materiały ćwiczeniowe
Regulamin internatu
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
Procedury bezpieczeństwa
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemi naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Informacja dla rodziców i uczniów klasy pierwszej
Ubezpieczenie uczniów
Informacje dla rodziców
Szkody
Ogólne warunki ubezpieczenia
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2019
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za zakwaterowanie w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
archiwum
Działalność
wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Gabriela Siedlecka
Udostępnił: (2018-10-17, godz. 10:35)
Modyfikacja: Gabriela Siedlecka (2019-03-01, godz. 20:34)
Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o przetargu na nabiał.doc40,50 kB
SIWZ nabiał.doc139,50 kB
zał. nr 1 oferta nabiał.doc142,00 kB
zał. nr 2 oświad. nabiał.doc30,50 kB
zał.nr 3 - wzór umowy na dostawę nabiału.doc57,00 kB
Informacja z otwarcia ofert - nabiał.doc33,00 kB
Zawiadomienie z otwarcia ofert 2018 - Nabiał.pdf294,75 kB
Zawiadomienie o wyborze oferty - nabiał.doc35,00 kB
Zawiadomienie o wyborze ofert - nabiał.pdf366,96 kB

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 579380