Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Sprawozdanie finansowe
2018
Dokumenty
Statut Technikum Leśnego
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Regulamin strony internetowej szkoły
Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego
Regulamin internatu
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej
Plan lekcji
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemi naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Ubezpieczenie uczniów
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Informacje dla rodziców
Szkody
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2019
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za zakwaterowanie w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
archiwum
Działalność

DokumentOdwiedzin
Redakcja56384
Regulamin rekrutacji8278
Dane teleadresowe szkoły15881
Dyrekcja szkoły11864
Administracja Szkoły11368
mięso i wędliny6067
nabiał5554
pieczywo5451
warzywa i owoce5592
Program rozwoju szkoły8104
egzamin maturalny9620
podanie7747
Zakładanie konta6596
Statut ZSL6792
Regulamin Internatu ZSL7274
Uczniowie klas pierwszych1742
Informacja o naborze6287
Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I (2010/2011)365
Klasy I-sze w roku szkolnym 2011-20123793
Podreczniki TL kl. I - rok szkolny 2012-20134260
artykuły spożywcze2740
2011 - roboty budowlane - zaproszenie do złożenia oferty4341
2011 - roboty budowlane - zawiadomienie o wyborze oferty3364
2011 - zapytanie cenowe FAO FAR4229
sprzęt kuchenny2229
2012 - sprzęt kuchenny4081
2012 - termomodernizacja - projekt4093
2012 - sprzęt kuchenny - II przetarg3996
2012 - internat - zespoły łazienkowe - I etap3881
osoby przyjęte do klasy I - rok szkolny 2012-20135388
Plany Rozwoju Zawodowego3117
2013 - internat - meble3773
2013 - internat - podłogi3534
lista przyjętych do klasy I3633
2013 - garaże3411
2013 - garaże - II przetarg3366
2013 - garaże - III przetarg3272
2013 - pałac - wejście główne i ganek3138
2014 - gaz3596
2014 - artykuły spożywcze3725
2014 - mięso i wędliny3634
2014 - nabiał3410
2014 - pieczywo3645
2014 - warzywa i owoce3349
Statut - TL Warcino5747
WZO5708
2014 - termomodernizacja - wykonanie4236
2014 - termomodernizacja - wykonanie - II przetarg3877
2014 - pałac - sanitariaty2718
Status prawny4501
Organizacja5252
Organa szkoły4891
Mienie i finanse4415
Rejestry-ewidencje-archiwa4593
Sprawy5046
Lokalizacja4690
2014 - mrożonki2286
2015 - Energia260
2015 - Dostawa energii elektrycznej4828
2015 - Izolacja i drenarka3225
2015 - Remont dróg2872
lista892
2015 - Plac postojowy2749
Regulamin strony internetowej szkoły3218
2015 - Adaptacja kotłowni2677
2015 - Artykuły spożywcze2194
2015 - Mięso i wędliny2119
2015 - Warzywa i owoce2638
2015 - Nabiał2245
2015 - Pieczywo2579
2015 - Mrożonki2597
2015 - Mięso i wędliny - II przetarg2425
2015 - gaz2406
2015 - Artykuły spożywcze - II przetarg2202
2015 - Nabiał - przetarg2341
2016 - Plac postojowy2659
Zakładanie konta - logowanie do systemu5324
Pliki do pobrania5508
Podręczniki w roku szkolnym 2016/20172597
Harmonogram pracy komisji rekrutacyjnej979
Regulamin internatu3027
2016 - Remont pałacu1571
Ogólne Warunki Ubezpieczenia2367
Informacje szczegółowe2872
Zgłaszanie szkody2352
Kontrola zarządcza - 2015 r.1038
Kontrola zarządcza - 2016 r.1887
2016 - Artykuły spożywcze1353
2016 - Mieso i wędliny1329
2016 - Mrożonki1309
2016 - Nabiał1478
2016 - Pieczywo1188
2016 - Warzywa i owoce1304
2016 - Gaz propan1250
Kontrola zarządcza - 2017 r.1986
Kontrola zarządcza - 2014 r.969
Kontrola zarządcza - 2011 r. - 2015 r.1383
Regulamin korzystania z e-dziennika2308
2017 - Zapytanie cenowe - renowacja drzwi1079
2017 - Zapytanie cenowe - remont pokoi mieszkalnych1080
Podręczniki w roku szkolnym 2017/20182851
2017 - Oferta - energia elektryczna872
Wyżywienie6291
Fundusz Rady Rodziców2986
Opłata za zakwaterowanie w internacie4709
2017 - remont wiaty warsztatowo-garażowej855
2017 - remont budynku warsztatowo-garażowego792
2017 - artykuły spożywcze850
2017 - mięso i wędliny841
2017 - mrożonki767
2017 - nabiał866
2017 - owoce i warzywa730
2017 - pieczywo813
2017 - gaz686
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej1136
kontrola zarządcza - 2018 r.1193
20171171
20161232
2018 - dostawa samochodu2867
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej1131
Kontakt924
Polityka bezpieczeństwa informacji624
Klauzula informacyjna561
Podręczniki w roku szkolnym 2018/2019661
Rada Rodziców457
2018 - dostawa mrożonek195
2018 - dostawa pieczywa189
2018 - dostawa nabiału175
2018 - dostawa mięsa i wędlin214
2018 - dostawa artykułów spożywczych210
2018 - dostawa warzyw i owoców223
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu399
2018 - dostawa gazu propan182
Kontrola zarządcza - 2019r.248
Plan lekcji566
2018498
Bilans22
Informacja dodatkowa16
Rachunek zysków i strat20
Zestawienie zmian w funduszu17
Przetarg na montaż systemów przeciwpożarowych116
Razem468744

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 521465