Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Sprawozdanie finansowe
2018
Dokumenty
Statut Technikum Leśnego
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Regulamin strony internetowej szkoły
Podręczniki i materiały ćwiczeniowe
Regulamin internatu
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
Procedury bezpieczeństwa (w tym Covid-19)
ZDALNE NAUCZANIE - Covid-19
KONSULTACJE - Covid-19
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemie naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Informacje dla rodziców i uczniów przyjętych do klasy pierwszej
Ubezpieczenie uczniów
Informacje dla rodziców
Szkody
Ogólne warunki ubezpieczenia
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2019
2020
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za zakwaterowanie w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
archiwum
Działalność

DokumentOdwiedzin
Redakcja66777
Regulamin rekrutacji8536
Dane teleadresowe szkoły17348
Dyrekcja szkoły13653
Administracja Szkoły12847
mięso i wędliny6359
nabiał5791
pieczywo5754
warzywa i owoce5878
Program rozwoju szkoły8526
egzamin maturalny9938
podanie8025
Zakładanie konta6845
Statut ZSL7197
Regulamin Internatu ZSL7587
Uczniowie klas pierwszych1742
Informacja o naborze6586
Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I (2010/2011)365
Klasy I-sze w roku szkolnym 2011-20124115
Podreczniki TL kl. I - rok szkolny 2012-20134552
artykuły spożywcze3029
2011 - roboty budowlane - zaproszenie do złożenia oferty4863
2011 - roboty budowlane - zawiadomienie o wyborze oferty3935
2011 - zapytanie cenowe FAO FAR4749
sprzęt kuchenny2537
2012 - sprzęt kuchenny4661
2012 - termomodernizacja - projekt4723
2012 - sprzęt kuchenny - II przetarg4422
2012 - internat - zespoły łazienkowe - I etap4289
osoby przyjęte do klasy I - rok szkolny 2012-20135697
Plany Rozwoju Zawodowego3419
2013 - internat - meble4361
2013 - internat - podłogi4120
lista przyjętych do klasy I4021
2013 - garaże3898
2013 - garaże - II przetarg3898
2013 - garaże - III przetarg3783
2013 - pałac - wejście główne i ganek3653
2014 - gaz4085
2014 - artykuły spożywcze4312
2014 - mięso i wędliny4292
2014 - nabiał4020
2014 - pieczywo4243
2014 - warzywa i owoce3919
Statut - TL Warcino6865
WZO6377
2014 - termomodernizacja - wykonanie4856
2014 - termomodernizacja - wykonanie - II przetarg4581
2014 - pałac - sanitariaty3368
Status prawny5446
Organizacja6497
Organa szkoły5966
Mienie i finanse5286
Rejestry-ewidencje-archiwa5445
Sprawy6144
Lokalizacja5527
2014 - mrożonki2747
2015 - Energia260
2015 - Dostawa energii elektrycznej5273
2015 - Izolacja i drenarka3804
2015 - Remont dróg3357
lista892
2015 - Plac postojowy3267
Regulamin strony internetowej szkoły3887
2015 - Adaptacja kotłowni3258
2015 - Artykuły spożywcze2707
2015 - Mięso i wędliny2685
2015 - Warzywa i owoce3229
2015 - Nabiał2741
2015 - Pieczywo3089
2015 - Mrożonki3187
2015 - Mięso i wędliny - II przetarg3001
2015 - gaz2854
2015 - Artykuły spożywcze - II przetarg2712
2015 - Nabiał - przetarg2905
2016 - Plac postojowy3094
Zakładanie konta - logowanie do systemu7011
Pliki do pobrania7145
2016/2017 - podręczniki2597
Harmonogram pracy komisji rekrutacyjnej979
Regulamin internatu4008
2016 - Remont pałacu2133
Ogólne Warunki Ubezpieczenia2935
Informacje szczegółowe3905
Zgłaszanie szkody3042
Kontrola zarządcza - 2015 r.1329
Kontrola zarządcza - 2016 r.2381
2016 - Artykuły spożywcze1756
2016 - Mieso i wędliny1715
2016 - Mrożonki1780
2016 - Nabiał1981
2016 - Pieczywo1664
2016 - Warzywa i owoce1798
2016 - Gaz propan1719
Kontrola zarządcza - 2017 r.2463
Kontrola zarządcza - 2014 r.1225
Kontrola zarządcza - 2011 r. - 2015 r.1649
Regulamin korzystania z e-dziennika2973
2017 - Zapytanie cenowe - renowacja drzwi1503
2017 - Zapytanie cenowe - remont pokoi mieszkalnych1542
2017/2018 - podręczniki2851
2017 - Oferta - energia elektryczna1393
Wyżywienie9071
Fundusz Rady Rodziców4229
Opłata za zakwaterowanie w internacie6608
2017 - remont wiaty warsztatowo-garażowej1310
2017 - remont budynku warsztatowo-garażowego1227
2017 - artykuły spożywcze1250
2017 - mięso i wędliny1265
2017 - mrożonki1210
2017 - nabiał1306
2017 - owoce i warzywa1192
2017 - pieczywo1183
2017 - gaz1128
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej1797
kontrola zarządcza - 2018 r.1653
20171624
20161671
2018 - dostawa samochodu3202
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej2073
Kontakt1956
Polityka bezpieczeństwa informacji1330
Klauzula informacyjna1266
2018/2019 - podręczniki1034
Rada Rodziców1342
2018 - dostawa mrożonek527
2018 - dostawa pieczywa550
2018 - dostawa nabiału488
2018 - dostawa mięsa i wędlin549
2018 - dostawa artykułów spożywczych492
2018 - dostawa warzyw i owoców611
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu1241
2018 - dostawa gazu propan487
Kontrola zarządcza - 2019r.916
20191547
Bilans301
Informacja dodatkowa334
Rachunek zysków i strat363
Zestawienie zmian w funduszu266
Przetarg na montaż systemów przeciwpożarowych985
Remont wieży głównej pałacu w Warcinie314
2019/2020 - podręczniki847
Informacja1082
463
3
WSDZ455
Procedury bezpieczeństwa460
2019/2020 - materiały ćwiczeniowe220
Dostawa mrożonek187
Dostawa mięsa i wędlin166
Dostawa nabiału171
Dostawa pieczywa205
Dostawa artykułów spożywczych223
Dostawa warzyw i owoców225
Zapytanie cenowe - dostawa gazu propan212
WZO403
302
201883
Zarządzenie nr 8-2020459
Harmonogram konsultacji nauczycieli obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych22
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu21
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów13
Plan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy14
Plan dyżurów doradcy zawodowego12
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu38
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów13
Plan dyżurów nauczycieli biliotekarzy10
Plan dyżurów nauczyciela doradcy zawodowego4
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu42
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów16
Plan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy14
Plan dyżurów nauczyciela doradcy zawodowego14
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu88
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów41
Plan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy27
Plan dyżurów doradcy zawodowego32
Rekrutacja 2020/2021173
202016
Konsultacje290
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu32
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów26
Plan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy15
Plan dyżurów doradcy zawodowego13
Razem565184

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 618680