Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Sprawozdanie finansowe
2018
Dokumenty
Statut Technikum Leśnego
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Regulamin strony internetowej szkoły
Podręczniki i materiały ćwiczeniowe
Regulamin internatu
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
Procedury bezpieczeństwa
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemi naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Informacja dla rodziców i uczniów klasy pierwszej
Ubezpieczenie uczniów
Informacje dla rodziców
Szkody
Ogólne warunki ubezpieczenia
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2019
2020
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za zakwaterowanie w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
archiwum
Działalność

DokumentOdwiedzin
Redakcja63974
Regulamin rekrutacji8444
Dane teleadresowe szkoły16933
Dyrekcja szkoły13180
Administracja Szkoły12431
mięso i wędliny6266
nabiał5712
pieczywo5638
warzywa i owoce5777
Program rozwoju szkoły8377
egzamin maturalny9829
podanie7924
Zakładanie konta6765
Statut ZSL7085
Regulamin Internatu ZSL7474
Uczniowie klas pierwszych1742
Informacja o naborze6482
Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I (2010/2011)365
Klasy I-sze w roku szkolnym 2011-20124005
Podreczniki TL kl. I - rok szkolny 2012-20134453
artykuły spożywcze2927
2011 - roboty budowlane - zaproszenie do złożenia oferty4702
2011 - roboty budowlane - zawiadomienie o wyborze oferty3744
2011 - zapytanie cenowe FAO FAR4577
sprzęt kuchenny2430
2012 - sprzęt kuchenny4472
2012 - termomodernizacja - projekt4532
2012 - sprzęt kuchenny - II przetarg4279
2012 - internat - zespoły łazienkowe - I etap4148
osoby przyjęte do klasy I - rok szkolny 2012-20135586
Plany Rozwoju Zawodowego3310
2013 - internat - meble4149
2013 - internat - podłogi3925
lista przyjętych do klasy I3894
2013 - garaże3738
2013 - garaże - II przetarg3716
2013 - garaże - III przetarg3601
2013 - pałac - wejście główne i ganek3484
2014 - gaz3919
2014 - artykuły spożywcze4099
2014 - mięso i wędliny4082
2014 - nabiał3825
2014 - pieczywo4046
2014 - warzywa i owoce3734
Statut - TL Warcino6522
WZO6377
2014 - termomodernizacja - wykonanie4622
2014 - termomodernizacja - wykonanie - II przetarg4330
2014 - pałac - sanitariaty3141
Status prawny5150
Organizacja6145
Organa szkoły5658
Mienie i finanse5026
Rejestry-ewidencje-archiwa5186
Sprawy5814
Lokalizacja5248
2014 - mrożonki2595
2015 - Energia260
2015 - Dostawa energii elektrycznej5125
2015 - Izolacja i drenarka3595
2015 - Remont dróg3192
lista892
2015 - Plac postojowy3085
Regulamin strony internetowej szkoły3654
2015 - Adaptacja kotłowni3053
2015 - Artykuły spożywcze2530
2015 - Mięso i wędliny2486
2015 - Warzywa i owoce3028
2015 - Nabiał2564
2015 - Pieczywo2900
2015 - Mrożonki2971
2015 - Mięso i wędliny - II przetarg2799
2015 - gaz2695
2015 - Artykuły spożywcze - II przetarg2518
2015 - Nabiał - przetarg2696
2016 - Plac postojowy2929
Zakładanie konta - logowanie do systemu6558
Pliki do pobrania6588
2016/2017 - podręczniki2597
Harmonogram pracy komisji rekrutacyjnej979
Regulamin internatu3689
2016 - Remont pałacu1944
Ogólne Warunki Ubezpieczenia2754
Informacje szczegółowe3618
Zgłaszanie szkody2799
Kontrola zarządcza - 2015 r.1226
Kontrola zarządcza - 2016 r.2214
2016 - Artykuły spożywcze1629
2016 - Mieso i wędliny1573
2016 - Mrożonki1622
2016 - Nabiał1836
2016 - Pieczywo1509
2016 - Warzywa i owoce1627
2016 - Gaz propan1546
Kontrola zarządcza - 2017 r.2292
Kontrola zarządcza - 2014 r.1133
Kontrola zarządcza - 2011 r. - 2015 r.1562
Regulamin korzystania z e-dziennika2751
2017 - Zapytanie cenowe - renowacja drzwi1376
2017 - Zapytanie cenowe - remont pokoi mieszkalnych1395
2017/2018 - podręczniki2851
2017 - Oferta - energia elektryczna1192
Wyżywienie8410
Fundusz Rady Rodziców3917
Opłata za zakwaterowanie w internacie6051
2017 - remont wiaty warsztatowo-garażowej1153
2017 - remont budynku warsztatowo-garażowego1076
2017 - artykuły spożywcze1105
2017 - mięso i wędliny1118
2017 - mrożonki1045
2017 - nabiał1169
2017 - owoce i warzywa1037
2017 - pieczywo1053
2017 - gaz974
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej1555
kontrola zarządcza - 2018 r.1498
20171464
20161522
2018 - dostawa samochodu3087
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej1807
Kontakt1627
Polityka bezpieczeństwa informacji1062
Klauzula informacyjna1016
2018/2019 - podręczniki1034
Rada Rodziców1095
2018 - dostawa mrożonek404
2018 - dostawa pieczywa412
2018 - dostawa nabiału371
2018 - dostawa mięsa i wędlin425
2018 - dostawa artykułów spożywczych390
2018 - dostawa warzyw i owoców472
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu956
2018 - dostawa gazu propan375
Kontrola zarządcza - 2019r.698
20191238
Bilans207
Informacja dodatkowa210
Rachunek zysków i strat234
Zestawienie zmian w funduszu175
Przetarg na montaż systemów przeciwpożarowych880
Remont wieży głównej pałacu w Warcinie207
2019/2020 - podręczniki688
Informacja745
276
3
WSDZ242
Procedury bezpieczeństwa232
2019/2020 - materiały ćwiczeniowe119
Dostawa mrożonek92
Dostawa mięsa i wędlin89
Dostawa nabiału85
Dostawa pieczywa117
Dostawa artykułów spożywczych128
Dostawa warzyw i owoców118
Zapytanie cenowe - dostawa gazu propan120
WZO95
76
201814
Razem533189

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 586684