Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Sprawozdanie finansowe
2018
2019
Koordynator dostępności
Dokumenty
Statut
Regulaminy, instrukcje
Procedury
COVID-19
Doradztwo zawodowe
Zarządzenia
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
2020
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2020
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Oświadczenie
Wnioski

DokumentOdwiedzin
Redakcja81376
Regulamin rekrutacji8876
Dane teleadresowe szkoły18985
Dyrekcja szkoły15489
Administracja Szkoły14396
mięso i wędliny6683
nabiał6126
pieczywo6077
warzywa i owoce6198
Program rozwoju szkoły8956
egzamin maturalny10295
podanie8345
Zakładanie konta7171
Statut ZSL7600
Regulamin Internatu ZSL8089
Uczniowie klas pierwszych1742
Informacja o naborze6891
Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I (2010/2011)365
Klasy I-sze w roku szkolnym 2011-20124462
Podreczniki TL kl. I - rok szkolny 2012-20134897
artykuły spożywcze3333
2011 - roboty budowlane - zaproszenie do złożenia oferty5499
2011 - roboty budowlane - zawiadomienie o wyborze oferty4475
2011 - zapytanie cenowe FAO FAR5260
sprzęt kuchenny2883
2012 - sprzęt kuchenny5180
2012 - termomodernizacja - projekt5228
2012 - sprzęt kuchenny - II przetarg4824
2012 - internat - zespoły łazienkowe - I etap4726
osoby przyjęte do klasy I - rok szkolny 2012-20136077
Plany Rozwoju Zawodowego3782
2013 - internat - meble4879
2013 - internat - podłogi4678
lista przyjętych do klasy I4420
2013 - garaże4376
2013 - garaże - II przetarg4391
2013 - garaże - III przetarg4234
2013 - pałac - wejście główne i ganek4128
2014 - gaz4526
2014 - artykuły spożywcze4810
2014 - mięso i wędliny4814
2014 - nabiał4525
2014 - pieczywo4779
2014 - warzywa i owoce4454
Statut - TL Warcino7747
WZO6377
2014 - termomodernizacja - wykonanie5466
2014 - termomodernizacja - wykonanie - II przetarg5243
2014 - pałac - sanitariaty3969
Status prawny6574
Organizacja7878
Organa szkoły7066
Mienie i finanse6232
Rejestry-ewidencje-archiwa6421
Sprawy7387
Lokalizacja6487
2014 - mrożonki3212
2015 - Energia260
2015 - Dostawa energii elektrycznej5777
2015 - Izolacja i drenarka4288
2015 - Remont dróg3832
lista892
2015 - Plac postojowy3787
Regulamin strony internetowej szkoły4493
2015 - Adaptacja kotłowni3764
2015 - Artykuły spożywcze3188
2015 - Mięso i wędliny3163
2015 - Warzywa i owoce3788
2015 - Nabiał3197
2015 - Pieczywo3598
2015 - Mrożonki3729
2015 - Mięso i wędliny - II przetarg3547
2015 - gaz3273
2015 - Artykuły spożywcze - II przetarg3202
2015 - Nabiał - przetarg3391
2016 - Plac postojowy3582
2016/2017 - podręczniki2597
Harmonogram pracy komisji rekrutacyjnej979
Regulamin internatu4809
2016 - Remont pałacu2623
Ogólne Warunki Ubezpieczenia3400
Kontrola zarządcza - 2015 r.1653
Kontrola zarządcza - 2016 r.2853
2016 - Artykuły spożywcze2179
2016 - Mieso i wędliny2140
2016 - Mrożonki2236
2016 - Nabiał2378
2016 - Pieczywo2137
2016 - Warzywa i owoce2174
2016 - Gaz propan2174
Kontrola zarządcza - 2017 r.2949
Kontrola zarządcza - 2014 r.1547
Kontrola zarządcza - 2011 r. - 2015 r.1983
Regulamin korzystania z e-dziennika3564
2017 - Zapytanie cenowe - renowacja drzwi1937
2017 - Zapytanie cenowe - remont pokoi mieszkalnych2025
2017/2018 - podręczniki2851
2017 - Oferta - energia elektryczna1860
Wyżywienie11177
Fundusz Rady Rodziców5405
Opłata za pobyt w internacie8636
2017 - remont wiaty warsztatowo-garażowej1746
2017 - remont budynku warsztatowo-garażowego1608
2017 - artykuły spożywcze1632
2017 - mięso i wędliny1611
2017 - mrożonki1678
2017 - nabiał1729
2017 - owoce i warzywa1634
2017 - pieczywo1636
2017 - gaz1493
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej2403
kontrola zarządcza - 2018 r.2121
2018 - dostawa samochodu3533
Kontakt3617
Polityka bezpieczeństwa informacji2351
Klauzula informacyjna2142
2018/2019 - podręczniki1034
2018 - dostawa mrożonek871
2018 - dostawa pieczywa911
2018 - dostawa nabiału799
2018 - dostawa mięsa i wędlin889
2018 - dostawa artykułów spożywczych838
2018 - dostawa warzyw i owoców989
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu2166
2018 - dostawa gazu propan789
Kontrola zarządcza - 2019 r.1590
Bilans631
Informacja dodatkowa695
Rachunek zysków i strat700
Zestawienie zmian w funduszu582
Przetarg na montaż systemów przeciwpożarowych1322
Remont wieży głównej pałacu w Warcinie634
2019/2020 - podręczniki909
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego1279
Procedury bezpieczeństwa1253
2019/2020 - materiały ćwiczeniowe261
Dostawa mrożonek532
Dostawa mięsa i wędlin519
Dostawa nabiału538
Dostawa pieczywa563
Dostawa artykułów spożywczych583
Dostawa warzyw i owoców604
Zapytanie cenowe - dostawa gazu propan552
WZO1141
Kontrola zarządcza - 2020 r.1086
Zarządzenie nr 8-2020459
Harmonogram konsultacji nauczycieli obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych22
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu21
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów13
Plan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy14
Plan dyżurów doradcy zawodowego12
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu38
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów13
Plan dyżurów nauczycieli biliotekarzy10
Plan dyżurów nauczyciela doradcy zawodowego4
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu42
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów16
Plan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy14
Plan dyżurów nauczyciela doradcy zawodowego14
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu88
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów41
Plan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy27
Plan dyżurów doradcy zawodowego32
Rekrutacja 2020/2021173
Konsultacje670
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu51
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów134
Plan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy107
Plan dyżurów doradcy zawodowego112
Druk oświadczenia1012
Druki wniosków1056
Zakwaterowanie - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 22-23.06.2020 r.650
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu129
10
1
Remont chodnika na terenie Technikum Leśnego w Warcinie5
Remont chodnika na terenie Technikum Leśnego w Warcinie400
Budowa drogi pożarowej381
2020/2021 - podręczniki1045
2020/2021 - materiały ćwiczeniowe678
Bilans271
Informacja dodatkowa248
Rachunek zysków i strat264
Zestawienie zmian w funduszu261
COVID-19 - procedury bezpieczeństwa w TL w Warcinie934
Zarządzenie 22-2020435
ankieta COVID-19 - rodzice-opiekunowie prawni492
ankieta COVID-19 - uczniowie pełnoletni238
Procedura postępowania w przypadku złożenia oświadczenia o uczestniczeniu lub nieuczestniczeniu ucznia w zajęciach religii oraz etyki204
Procedury postępowania w przypadku dłuższej absencji ucznia w szkole145
Procedura trybu zgłaszania i rozpatrywania skarg związanych z naruszeniem godności osobistej152
Dyżury wychowawców internatu 19-25.10.202066
Dostawa mrożonek137
Dostawa wędlin i mięsa124
Dostawa nabiału137
Dostawa pieczywa133
Dostawa artkułów spożywczych150
Dostawa warzyw i owoców153
Dyżury wychowawców internatu 26.10-06.11.2020100
Instrukcja przydzielania, przechowywania i dysponowania kluczami oraz zabezpieczania pomieszczeń w Technikum Leśnym w Warcinie182
Dyżury wychowawców internatu 11-15.11.202067
Dyżury wychowawców internatu 16-29.11.202071
Zapytanie cenowe - dostawa gazu propan129
Kształcenie praktyczne 30.11-22.12.202052
Dyżury wychowawców internatu 30.11-22.12.202073
Dostawa artkułów spożywczych - II przetarg108
Dzień wolny - 24.12.2020313
2020b298
Dyżury wychowawców internatu od 17.01.2021101
Razem636102

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 737235