Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Sprawozdanie finansowe
2018
Dokumenty
Statut Technikum Leśnego
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Regulamin strony internetowej szkoły
Podręczniki i materiały ćwiczeniowe
Regulamin internatu
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
Procedury bezpieczeństwa
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemi naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Informacja dla rodziców i uczniów klasy pierwszej
Ubezpieczenie uczniów
Informacje dla rodziców
Szkody
Ogólne warunki ubezpieczenia
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2019
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za zakwaterowanie w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
archiwum
Działalność

DokumentOdwiedzin
Redakcja62397
Regulamin rekrutacji8398
Dane teleadresowe szkoły16660
Dyrekcja szkoły12854
Administracja Szkoły12155
mięso i wędliny6219
nabiał5668
pieczywo5590
warzywa i owoce5725
Program rozwoju szkoły8314
egzamin maturalny9768
podanie7876
Zakładanie konta6718
Statut ZSL7016
Regulamin Internatu ZSL7415
Uczniowie klas pierwszych1742
Informacja o naborze6426
Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I (2010/2011)365
Klasy I-sze w roku szkolnym 2011-20123944
Podreczniki TL kl. I - rok szkolny 2012-20134403
artykuły spożywcze2875
2011 - roboty budowlane - zaproszenie do złożenia oferty4593
2011 - roboty budowlane - zawiadomienie o wyborze oferty3635
2011 - zapytanie cenowe FAO FAR4482
sprzęt kuchenny2375
2012 - sprzęt kuchenny4369
2012 - termomodernizacja - projekt4414
2012 - sprzęt kuchenny - II przetarg4206
2012 - internat - zespoły łazienkowe - I etap4062
osoby przyjęte do klasy I - rok szkolny 2012-20135534
Plany Rozwoju Zawodowego3254
2013 - internat - meble4044
2013 - internat - podłogi3809
lista przyjętych do klasy I3830
2013 - garaże3647
2013 - garaże - II przetarg3625
2013 - garaże - III przetarg3504
2013 - pałac - wejście główne i ganek3382
2014 - gaz3826
2014 - artykuły spożywcze3990
2014 - mięso i wędliny3963
2014 - nabiał3711
2014 - pieczywo3937
2014 - warzywa i owoce3625
Statut - TL Warcino6315
WZO6247
2014 - termomodernizacja - wykonanie4510
2014 - termomodernizacja - wykonanie - II przetarg4201
2014 - pałac - sanitariaty3019
Status prawny4986
Organizacja5907
Organa szkoły5450
Mienie i finanse4846
Rejestry-ewidencje-archiwa5023
Sprawy5607
Lokalizacja5104
2014 - mrożonki2512
2015 - Energia260
2015 - Dostawa energii elektrycznej5044
2015 - Izolacja i drenarka3493
2015 - Remont dróg3092
lista892
2015 - Plac postojowy2996
Regulamin strony internetowej szkoły3518
2015 - Adaptacja kotłowni2944
2015 - Artykuły spożywcze2439
2015 - Mięso i wędliny2379
2015 - Warzywa i owoce2920
2015 - Nabiał2461
2015 - Pieczywo2806
2015 - Mrożonki2869
2015 - Mięso i wędliny - II przetarg2697
2015 - gaz2603
2015 - Artykuły spożywcze - II przetarg2436
2015 - Nabiał - przetarg2599
2016 - Plac postojowy2851
Zakładanie konta - logowanie do systemu6366
Pliki do pobrania6287
2016/2017 - podręczniki2597
Harmonogram pracy komisji rekrutacyjnej979
Regulamin internatu3521
2016 - Remont pałacu1835
Ogólne Warunki Ubezpieczenia2657
Informacje szczegółowe3433
Zgłaszanie szkody2655
Kontrola zarządcza - 2015 r.1167
Kontrola zarządcza - 2016 r.2114
2016 - Artykuły spożywcze1545
2016 - Mieso i wędliny1497
2016 - Mrożonki1533
2016 - Nabiał1749
2016 - Pieczywo1421
2016 - Warzywa i owoce1542
2016 - Gaz propan1464
Kontrola zarządcza - 2017 r.2205
Kontrola zarządcza - 2014 r.1087
Kontrola zarządcza - 2011 r. - 2015 r.1504
Regulamin korzystania z e-dziennika2625
2017 - Zapytanie cenowe - renowacja drzwi1287
2017 - Zapytanie cenowe - remont pokoi mieszkalnych1295
2017/2018 - podręczniki2851
2017 - Oferta - energia elektryczna1101
Wyżywienie7833
Fundusz Rady Rodziców3688
Opłata za zakwaterowanie w internacie5674
2017 - remont wiaty warsztatowo-garażowej1071
2017 - remont budynku warsztatowo-garażowego989
2017 - artykuły spożywcze1035
2017 - mięso i wędliny1040
2017 - mrożonki960
2017 - nabiał1085
2017 - owoce i warzywa949
2017 - pieczywo972
2017 - gaz891
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej1435
kontrola zarządcza - 2018 r.1408
20171371
20161434
2018 - dostawa samochodu3018
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej1618
Kontakt1432
Polityka bezpieczeństwa informacji919
Klauzula informacyjna869
2018/2019 - podręczniki1034
Rada Rodziców912
2018 - dostawa mrożonek331
2018 - dostawa pieczywa339
2018 - dostawa nabiału304
2018 - dostawa mięsa i wędlin358
2018 - dostawa artykułów spożywczych327
2018 - dostawa warzyw i owoców391
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu790
2018 - dostawa gazu propan310
Kontrola zarządcza - 2019r.558
20181022
Bilans149
Informacja dodatkowa144
Rachunek zysków i strat164
Zestawienie zmian w funduszu121
Przetarg na montaż systemów przeciwpożarowych812
Remont wieży głównej pałacu w Warcinie143
2019/2020 - podręczniki619
Informacja517
141
3
WSDZ129
Procedury bezpieczeństwa119
2019/2020 - materiały ćwiczeniowe57
Dostawa mrożonek42
Dostawa mięsa i wędlin44
Dostawa nabiału42
Dostawa pieczywa69
Dostawa artykułów spożywczych45
Dostawa warzyw i owoców57
Zapytanie cenowe - dostawa gazu propan18
Razem515490

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 568985