Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Sprawozdanie finansowe
2018
Dokumenty
Statut Technikum Leśnego
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Regulamin strony internetowej szkoły
Podręczniki i materiały ćwiczeniowe
Regulamin internatu
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
Procedury bezpieczeństwa
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemi naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Informacja dla rodziców i uczniów klasy pierwszej
Ubezpieczenie uczniów
Informacje dla rodziców
Szkody
Ogólne warunki ubezpieczenia
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2019
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za zakwaterowanie w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
archiwum
Działalność

DokumentOdwiedzin
Redakcja61213
Regulamin rekrutacji8365
Dane teleadresowe szkoły16477
Dyrekcja szkoły12553
Administracja Szkoły11928
mięso i wędliny6173
nabiał5638
pieczywo5548
warzywa i owoce5681
Program rozwoju szkoły8250
egzamin maturalny9727
podanie7838
Zakładanie konta6685
Statut ZSL6954
Regulamin Internatu ZSL7376
Uczniowie klas pierwszych1742
Informacja o naborze6389
Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I (2010/2011)365
Klasy I-sze w roku szkolnym 2011-20123899
Podreczniki TL kl. I - rok szkolny 2012-20134355
artykuły spożywcze2828
2011 - roboty budowlane - zaproszenie do złożenia oferty4514
2011 - roboty budowlane - zawiadomienie o wyborze oferty3548
2011 - zapytanie cenowe FAO FAR4394
sprzęt kuchenny2338
2012 - sprzęt kuchenny4284
2012 - termomodernizacja - projekt4321
2012 - sprzęt kuchenny - II przetarg4140
2012 - internat - zespoły łazienkowe - I etap4008
osoby przyjęte do klasy I - rok szkolny 2012-20135491
Plany Rozwoju Zawodowego3211
2013 - internat - meble3960
2013 - internat - podłogi3723
lista przyjętych do klasy I3781
2013 - garaże3563
2013 - garaże - II przetarg3538
2013 - garaże - III przetarg3428
2013 - pałac - wejście główne i ganek3306
2014 - gaz3755
2014 - artykuły spożywcze3914
2014 - mięso i wędliny3839
2014 - nabiał3626
2014 - pieczywo3837
2014 - warzywa i owoce3538
Statut - TL Warcino6136
WZO6063
2014 - termomodernizacja - wykonanie4419
2014 - termomodernizacja - wykonanie - II przetarg4107
2014 - pałac - sanitariaty2920
Status prawny4822
Organizacja5727
Organa szkoły5269
Mienie i finanse4710
Rejestry-ewidencje-archiwa4888
Sprawy5448
Lokalizacja4982
2014 - mrożonki2444
2015 - Energia260
2015 - Dostawa energii elektrycznej4986
2015 - Izolacja i drenarka3403
2015 - Remont dróg3022
lista892
2015 - Plac postojowy2924
Regulamin strony internetowej szkoły3422
2015 - Adaptacja kotłowni2856
2015 - Artykuły spożywcze2356
2015 - Mięso i wędliny2290
2015 - Warzywa i owoce2831
2015 - Nabiał2386
2015 - Pieczywo2731
2015 - Mrożonki2775
2015 - Mięso i wędliny - II przetarg2623
2015 - gaz2543
2015 - Artykuły spożywcze - II przetarg2362
2015 - Nabiał - przetarg2509
2016 - Plac postojowy2791
Zakładanie konta - logowanie do systemu6264
Pliki do pobrania6128
2016/2017 - podręczniki2597
Harmonogram pracy komisji rekrutacyjnej979
Regulamin internatu3378
2016 - Remont pałacu1755
Ogólne Warunki Ubezpieczenia2583
Informacje szczegółowe3307
Zgłaszanie szkody2553
Kontrola zarządcza - 2015 r.1120
Kontrola zarządcza - 2016 r.2039
2016 - Artykuły spożywcze1488
2016 - Mieso i wędliny1446
2016 - Mrożonki1466
2016 - Nabiał1683
2016 - Pieczywo1349
2016 - Warzywa i owoce1463
2016 - Gaz propan1400
Kontrola zarządcza - 2017 r.2137
Kontrola zarządcza - 2014 r.1050
Kontrola zarządcza - 2011 r. - 2015 r.1467
Regulamin korzystania z e-dziennika2534
2017 - Zapytanie cenowe - renowacja drzwi1227
2017 - Zapytanie cenowe - remont pokoi mieszkalnych1227
2017/2018 - podręczniki2851
2017 - Oferta - energia elektryczna1027
Wyżywienie7429
Fundusz Rady Rodziców3517
Opłata za zakwaterowanie w internacie5420
2017 - remont wiaty warsztatowo-garażowej1004
2017 - remont budynku warsztatowo-garażowego929
2017 - artykuły spożywcze978
2017 - mięso i wędliny972
2017 - mrożonki900
2017 - nabiał1021
2017 - owoce i warzywa877
2017 - pieczywo926
2017 - gaz827
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej1345
kontrola zarządcza - 2018 r.1329
20171298
20161364
2018 - dostawa samochodu2974
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej1518
Kontakt1292
Polityka bezpieczeństwa informacji825
Klauzula informacyjna770
2018/2019 - podręczniki1034
Rada Rodziców793
2018 - dostawa mrożonek294
2018 - dostawa pieczywa287
2018 - dostawa nabiału262
2018 - dostawa mięsa i wędlin309
2018 - dostawa artykułów spożywczych287
2018 - dostawa warzyw i owoców331
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu675
2018 - dostawa gazu propan267
Kontrola zarządcza - 2019r.467
2018853
Bilans100
Informacja dodatkowa101
Rachunek zysków i strat117
Zestawienie zmian w funduszu84
Przetarg na montaż systemów przeciwpożarowych767
Remont wieży głównej pałacu w Warcinie102
2019/2020 - podręczniki561
Informacja359
75
3
WSDZ60
Procedury bezpieczeństwa44
2019/2020 - materiały ćwiczeniowe21
Razem502224

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 555719