Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Sprawozdanie finansowe
2018
2019
Koordynator dostępności
Dokumenty
Statut
Regulaminy, instrukcje
Procedury
COVID-19
Podręczniki
Materiały ćwiczeniowe
Doradztwo zawodowe
Zarządzenia
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
2020
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemie naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Informacje dla rodziców i uczniów przyjętych do klasy pierwszej
Listy kandydatów do szkoły
Listy uczniów klasy pierwszej
Ubezpieczenie uczniów
Informacje dla rodziców
Szkody
Ogólne warunki ubezpieczenia
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2020
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za pobyt w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
Archiwum
Działalność bieżąca
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Oświadczenie
Wnioski
EPKZ
R.13
R.14
RL.13
RL.14
EM
deklaracja EM 2020-2021

DokumentOdwiedzin
Redakcja77370
Regulamin rekrutacji8793
Dane teleadresowe szkoły18529
Dyrekcja szkoły14942
Administracja Szkoły14036
mięso i wędliny6594
nabiał6026
pieczywo5996
warzywa i owoce6123
Program rozwoju szkoły8850
egzamin maturalny10194
podanie8264
Zakładanie konta7075
Statut ZSL7507
Regulamin Internatu ZSL7999
Uczniowie klas pierwszych1742
Informacja o naborze6816
Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I (2010/2011)365
Klasy I-sze w roku szkolnym 2011-20124381
Podreczniki TL kl. I - rok szkolny 2012-20134818
artykuły spożywcze3254
2011 - roboty budowlane - zaproszenie do złożenia oferty5304
2011 - roboty budowlane - zawiadomienie o wyborze oferty4342
2011 - zapytanie cenowe FAO FAR5148
sprzęt kuchenny2798
2012 - sprzęt kuchenny5062
2012 - termomodernizacja - projekt5111
2012 - sprzęt kuchenny - II przetarg4727
2012 - internat - zespoły łazienkowe - I etap4611
osoby przyjęte do klasy I - rok szkolny 2012-20135990
Plany Rozwoju Zawodowego3690
2013 - internat - meble4767
2013 - internat - podłogi4549
lista przyjętych do klasy I4331
2013 - garaże4264
2013 - garaże - II przetarg4280
2013 - garaże - III przetarg4117
2013 - pałac - wejście główne i ganek4017
2014 - gaz4423
2014 - artykuły spożywcze4685
2014 - mięso i wędliny4690
2014 - nabiał4414
2014 - pieczywo4657
2014 - warzywa i owoce4328
Statut - TL Warcino7589
WZO6377
2014 - termomodernizacja - wykonanie5350
2014 - termomodernizacja - wykonanie - II przetarg5102
2014 - pałac - sanitariaty3844
Status prawny6292
Organizacja7532
Organa szkoły6769
Mienie i finanse5983
Rejestry-ewidencje-archiwa6177
Sprawy7102
Lokalizacja6228
2014 - mrożonki3098
2015 - Energia260
2015 - Dostawa energii elektrycznej5658
2015 - Izolacja i drenarka4177
2015 - Remont dróg3728
lista892
2015 - Plac postojowy3670
Regulamin strony internetowej szkoły4388
2015 - Adaptacja kotłowni3651
2015 - Artykuły spożywcze3082
2015 - Mięso i wędliny3047
2015 - Warzywa i owoce3659
2015 - Nabiał3098
2015 - Pieczywo3493
2015 - Mrożonki3611
2015 - Mięso i wędliny - II przetarg3433
2015 - gaz3172
2015 - Artykuły spożywcze - II przetarg3099
2015 - Nabiał - przetarg3275
2016 - Plac postojowy3480
Zakładanie konta - logowanie do systemu8607
Pliki do pobrania9101
2016/2017 - podręczniki2597
Harmonogram pracy komisji rekrutacyjnej979
Regulamin internatu4694
2016 - Remont pałacu2517
Ogólne Warunki Ubezpieczenia3300
Informacje szczegółowe4963
Zgłaszanie szkody3660
Kontrola zarządcza - 2015 r.1566
Kontrola zarządcza - 2016 r.2726
2016 - Artykuły spożywcze2078
2016 - Mieso i wędliny2025
2016 - Mrożonki2124
2016 - Nabiał2278
2016 - Pieczywo2014
2016 - Warzywa i owoce2076
2016 - Gaz propan2043
Kontrola zarządcza - 2017 r.2820
Kontrola zarządcza - 2014 r.1464
Kontrola zarządcza - 2011 r. - 2015 r.1903
Regulamin korzystania z e-dziennika3466
2017 - Zapytanie cenowe - renowacja drzwi1836
2017 - Zapytanie cenowe - remont pokoi mieszkalnych1917
2017/2018 - podręczniki2851
2017 - Oferta - energia elektryczna1748
Wyżywienie10864
Fundusz Rady Rodziców5179
Opłata za pobyt w internacie8319
2017 - remont wiaty warsztatowo-garażowej1641
2017 - remont budynku warsztatowo-garażowego1514
2017 - artykuły spożywcze1537
2017 - mięso i wędliny1525
2017 - mrożonki1574
2017 - nabiał1626
2017 - owoce i warzywa1533
2017 - pieczywo1541
2017 - gaz1406
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej2292
kontrola zarządcza - 2018 r.2019
20171942
20161998
2018 - dostawa samochodu3440
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej2073
Kontakt2863
Polityka bezpieczeństwa informacji2090
Klauzula informacyjna1916
2018/2019 - podręczniki1034
Rada Rodziców2069
2018 - dostawa mrożonek784
2018 - dostawa pieczywa809
2018 - dostawa nabiału721
2018 - dostawa mięsa i wędlin803
2018 - dostawa artykułów spożywczych757
2018 - dostawa warzyw i owoców899
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu1954
2018 - dostawa gazu propan703
Kontrola zarządcza - 2019 r.1494
20191777
Bilans535
Informacja dodatkowa606
Rachunek zysków i strat615
Zestawienie zmian w funduszu503
Przetarg na montaż systemów przeciwpożarowych1237
Remont wieży głównej pałacu w Warcinie552
2019/2020 - podręczniki909
Informacja1613
1044
3
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego1048
Procedury bezpieczeństwa1153
2019/2020 - materiały ćwiczeniowe261
Dostawa mrożonek451
Dostawa mięsa i wędlin428
Dostawa nabiału439
Dostawa pieczywa475
Dostawa artykułów spożywczych492
Dostawa warzyw i owoców511
Zapytanie cenowe - dostawa gazu propan466
WZO1028
Kontrola zarządcza - 2020 r.857
2018285
Zarządzenie nr 8-2020459
Harmonogram konsultacji nauczycieli obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych22
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu21
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów13
Plan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy14
Plan dyżurów doradcy zawodowego12
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu38
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów13
Plan dyżurów nauczycieli biliotekarzy10
Plan dyżurów nauczyciela doradcy zawodowego4
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu42
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów16
Plan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy14
Plan dyżurów nauczyciela doradcy zawodowego14
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu88
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów41
Plan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy27
Plan dyżurów doradcy zawodowego32
Rekrutacja 2020/2021173
2020a331
Konsultacje670
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu51
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów134
Plan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy107
Plan dyżurów doradcy zawodowego112
Druk oświadczenia769
Druki wniosków825
Zakwaterowanie - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 22-23.06.2020 r.650
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu129
2013191
2014210
2015217
2016202
2017209
2018210
2019205
2020262
2019217
2020258
2020518
10
1
Remont chodnika na terenie Technikum Leśnego w Warcinie5
Remont chodnika na terenie Technikum Leśnego w Warcinie313
Budowa drogi pożarowej305
2020/2021 - podręczniki845
2020/2021 - materiały ćwiczeniowe492
Bilans188
Informacja dodatkowa172
Rachunek zysków i strat183
Zestawienie zmian w funduszu181
Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I780
Lista osób niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I374
Lista osób przyjętych do klasy I572
Lista osób nieprzyjętych do klasy I353
Listy uczniów klasy pierwszej815
COVID-19 - procedury bezpieczeństwa w TL w Warcinie823
Zarządzenie 22-2020223
ankieta COVID-19 - rodzice-opiekunowie prawni285
ankieta COVID-19 - uczniowie pełnoletni138
Procedura postępowania w przypadku złożenia oświadczenia o uczestniczeniu lub nieuczestniczeniu ucznia w zajęciach religii oraz etyki100
Procedury postępowania w przypadku dłuższej absencji ucznia w szkole65
Procedura trybu zgłaszania i rozpatrywania skarg związanych z naruszeniem godności osobistej58
Dyżury wychowawców internatu 19-25.10.202066
Dostawa mrożonek60
Dostawa wędlin i mięsa59
Dostawa nabiału67
Dostawa pieczywa66
Dostawa artkułów spożywczych81
Dostawa warzyw i owoców86
Dyżury wychowawców internatu 26.10-06.11.2020100
Instrukcja przydzielania, przechowywania i dysponowania kluczami oraz zabezpieczania pomieszczeń w Technikum Leśnym w Warcinie94
Dyżury wychowawców internatu 11-15.11.202067
Dyżury wychowawców internatu 16-29.11.202071
Zapytanie cenowe - dostawa gazu propan64
Kształcenie praktyczne 30.11-22.12.202052
Dyżury wychowawców internatu 30.11-22.12.202073
Dostawa artkułów spożywczych - II przetarg43
Dzień wolny - 24.12.202074
deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego176
2020b73
Dyżury wychowawców internatu od 17.01.202137
Razem656075

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 709571