Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Sprawozdanie finansowe
2018
Dokumenty
Statut Technikum Leśnego
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Regulamin strony internetowej szkoły
Wykaz podręczników
Regulamin internatu
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemi naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Informacja dla rodziców i uczniów klasy pierwszej
Ubezpieczenie uczniów
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Informacje dla rodziców
Szkody
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2019
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za zakwaterowanie w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
archiwum
Działalność

DokumentOdwiedzin
Redakcja58783
Regulamin rekrutacji8318
Dane teleadresowe szkoły16096
Dyrekcja szkoły12117
Administracja Szkoły11609
mięso i wędliny6120
nabiał5596
pieczywo5495
warzywa i owoce5628
Program rozwoju szkoły8168
egzamin maturalny9668
podanie7790
Zakładanie konta6629
Statut ZSL6866
Regulamin Internatu ZSL7316
Uczniowie klas pierwszych1742
Informacja o naborze6328
Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I (2010/2011)365
Klasy I-sze w roku szkolnym 2011-20123842
Podreczniki TL kl. I - rok szkolny 2012-20134304
artykuły spożywcze2783
2011 - roboty budowlane - zaproszenie do złożenia oferty4423
2011 - roboty budowlane - zawiadomienie o wyborze oferty3456
2011 - zapytanie cenowe FAO FAR4310
sprzęt kuchenny2282
2012 - sprzęt kuchenny4178
2012 - termomodernizacja - projekt4200
2012 - sprzęt kuchenny - II przetarg4068
2012 - internat - zespoły łazienkowe - I etap3941
osoby przyjęte do klasy I - rok szkolny 2012-20135438
Plany Rozwoju Zawodowego3159
2013 - internat - meble3866
2013 - internat - podłogi3632
lista przyjętych do klasy I3706
2013 - garaże3484
2013 - garaże - II przetarg3449
2013 - garaże - III przetarg3341
2013 - pałac - wejście główne i ganek3209
2014 - gaz3676
2014 - artykuły spożywcze3811
2014 - mięso i wędliny3730
2014 - nabiał3511
2014 - pieczywo3728
2014 - warzywa i owoce3431
Statut - TL Warcino5923
WZO5860
2014 - termomodernizacja - wykonanie4325
2014 - termomodernizacja - wykonanie - II przetarg3997
2014 - pałac - sanitariaty2821
Status prawny4642
Organizacja5447
Organa szkoły5049
Mienie i finanse4546
Rejestry-ewidencje-archiwa4739
Sprawy5237
Lokalizacja4816
2014 - mrożonki2353
2015 - Energia260
2015 - Dostawa energii elektrycznej4906
2015 - Izolacja i drenarka3305
2015 - Remont dróg2940
lista892
2015 - Plac postojowy2826
Regulamin strony internetowej szkoły3307
2015 - Adaptacja kotłowni2757
2015 - Artykuły spożywcze2273
2015 - Mięso i wędliny2202
2015 - Warzywa i owoce2725
2015 - Nabiał2307
2015 - Pieczywo2650
2015 - Mrożonki2690
2015 - Mięso i wędliny - II przetarg2529
2015 - gaz2469
2015 - Artykuły spożywcze - II przetarg2279
2015 - Nabiał - przetarg2425
2016 - Plac postojowy2722
Zakładanie konta - logowanie do systemu6084
Pliki do pobrania5890
Podręczniki w roku szkolnym 2016/20172597
Harmonogram pracy komisji rekrutacyjnej979
Regulamin internatu3203
2016 - Remont pałacu1662
Ogólne Warunki Ubezpieczenia2474
Informacje szczegółowe3054
Zgłaszanie szkody2445
Kontrola zarządcza - 2015 r.1080
Kontrola zarządcza - 2016 r.1960
2016 - Artykuły spożywcze1418
2016 - Mieso i wędliny1390
2016 - Mrożonki1382
2016 - Nabiał1570
2016 - Pieczywo1268
2016 - Warzywa i owoce1384
2016 - Gaz propan1326
Kontrola zarządcza - 2017 r.2058
Kontrola zarządcza - 2014 r.1006
Kontrola zarządcza - 2011 r. - 2015 r.1419
Regulamin korzystania z e-dziennika2403
2017 - Zapytanie cenowe - renowacja drzwi1146
2017 - Zapytanie cenowe - remont pokoi mieszkalnych1151
Podręczniki w roku szkolnym 2017/20182851
2017 - Oferta - energia elektryczna940
Wyżywienie6589
Fundusz Rady Rodziców3154
Opłata za zakwaterowanie w internacie5004
2017 - remont wiaty warsztatowo-garażowej925
2017 - remont budynku warsztatowo-garażowego853
2017 - artykuły spożywcze915
2017 - mięso i wędliny899
2017 - mrożonki828
2017 - nabiał937
2017 - owoce i warzywa801
2017 - pieczywo857
2017 - gaz752
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej1238
kontrola zarządcza - 2018 r.1253
20171229
20161291
2018 - dostawa samochodu2920
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej1384
Kontakt1130
Polityka bezpieczeństwa informacji720
Klauzula informacyjna660
Podręczniki w roku szkolnym 2018/20191034
Rada Rodziców589
2018 - dostawa mrożonek241
2018 - dostawa pieczywa238
2018 - dostawa nabiału214
2018 - dostawa mięsa i wędlin259
2018 - dostawa artykułów spożywczych243
2018 - dostawa warzyw i owoców268
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu525
2018 - dostawa gazu propan221
Kontrola zarządcza - 2019r.349
2018651
Bilans52
Informacja dodatkowa46
Rachunek zysków i strat51
Zestawienie zmian w funduszu38
Przetarg na montaż systemów przeciwpożarowych711
Remont wieży głównej pałacu w Warcinie50
Podręczniki w roku szkolnym 2019/2020256
Informacja76
Razem484402

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 537897