Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Sprawozdanie finansowe
2018
Dokumenty
Statut Technikum Leśnego
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Regulamin strony internetowej szkoły
Podręczniki i materiały ćwiczeniowe
Regulamin internatu
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
Procedury bezpieczeństwa
ZDALNE NAUCZANIE
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemi naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Informacja dla rodziców i uczniów klasy pierwszej
Ubezpieczenie uczniów
Informacje dla rodziców
Szkody
Ogólne warunki ubezpieczenia
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2019
2020
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za zakwaterowanie w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
archiwum
Działalność

DokumentOdwiedzin
Redakcja64895
Regulamin rekrutacji8476
Dane teleadresowe szkoły17093
Dyrekcja szkoły13343
Administracja Szkoły12570
mięso i wędliny6300
nabiał5742
pieczywo5677
warzywa i owoce5812
Program rozwoju szkoły8432
egzamin maturalny9868
podanie7956
Zakładanie konta6796
Statut ZSL7122
Regulamin Internatu ZSL7509
Uczniowie klas pierwszych1742
Informacja o naborze6511
Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I (2010/2011)365
Klasy I-sze w roku szkolnym 2011-20124043
Podreczniki TL kl. I - rok szkolny 2012-20134485
artykuły spożywcze2964
2011 - roboty budowlane - zaproszenie do złożenia oferty4765
2011 - roboty budowlane - zawiadomienie o wyborze oferty3809
2011 - zapytanie cenowe FAO FAR4639
sprzęt kuchenny2459
2012 - sprzęt kuchenny4536
2012 - termomodernizacja - projekt4603
2012 - sprzęt kuchenny - II przetarg4328
2012 - internat - zespoły łazienkowe - I etap4195
osoby przyjęte do klasy I - rok szkolny 2012-20135626
Plany Rozwoju Zawodowego3350
2013 - internat - meble4222
2013 - internat - podłogi3993
lista przyjętych do klasy I3935
2013 - garaże3796
2013 - garaże - II przetarg3774
2013 - garaże - III przetarg3664
2013 - pałac - wejście główne i ganek3546
2014 - gaz3976
2014 - artykuły spożywcze4173
2014 - mięso i wędliny4158
2014 - nabiał3891
2014 - pieczywo4115
2014 - warzywa i owoce3792
Statut - TL Warcino6653
WZO6377
2014 - termomodernizacja - wykonanie4697
2014 - termomodernizacja - wykonanie - II przetarg4411
2014 - pałac - sanitariaty3223
Status prawny5248
Organizacja6264
Organa szkoły5762
Mienie i finanse5116
Rejestry-ewidencje-archiwa5278
Sprawy5928
Lokalizacja5351
2014 - mrożonki2658
2015 - Energia260
2015 - Dostawa energii elektrycznej5171
2015 - Izolacja i drenarka3665
2015 - Remont dróg3255
lista892
2015 - Plac postojowy3150
Regulamin strony internetowej szkoły3739
2015 - Adaptacja kotłowni3124
2015 - Artykuły spożywcze2593
2015 - Mięso i wędliny2560
2015 - Warzywa i owoce3101
2015 - Nabiał2628
2015 - Pieczywo2963
2015 - Mrożonki3046
2015 - Mięso i wędliny - II przetarg2866
2015 - gaz2748
2015 - Artykuły spożywcze - II przetarg2588
2015 - Nabiał - przetarg2767
2016 - Plac postojowy2984
Zakładanie konta - logowanie do systemu6690
Pliki do pobrania6764
2016/2017 - podręczniki2597
Harmonogram pracy komisji rekrutacyjnej979
Regulamin internatu3801
2016 - Remont pałacu2017
Ogólne Warunki Ubezpieczenia2816
Informacje szczegółowe3713
Zgłaszanie szkody2883
Kontrola zarządcza - 2015 r.1259
Kontrola zarządcza - 2016 r.2275
2016 - Artykuły spożywcze1676
2016 - Mieso i wędliny1628
2016 - Mrożonki1686
2016 - Nabiał1888
2016 - Pieczywo1573
2016 - Warzywa i owoce1695
2016 - Gaz propan1603
Kontrola zarządcza - 2017 r.2358
Kontrola zarządcza - 2014 r.1162
Kontrola zarządcza - 2011 r. - 2015 r.1592
Regulamin korzystania z e-dziennika2830
2017 - Zapytanie cenowe - renowacja drzwi1436
2017 - Zapytanie cenowe - remont pokoi mieszkalnych1452
2017/2018 - podręczniki2851
2017 - Oferta - energia elektryczna1265
Wyżywienie8674
Fundusz Rady Rodziców4027
Opłata za zakwaterowanie w internacie6224
2017 - remont wiaty warsztatowo-garażowej1214
2017 - remont budynku warsztatowo-garażowego1141
2017 - artykuły spożywcze1158
2017 - mięso i wędliny1174
2017 - mrożonki1098
2017 - nabiał1214
2017 - owoce i warzywa1093
2017 - pieczywo1093
2017 - gaz1029
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej1642
kontrola zarządcza - 2018 r.1542
20171519
20161577
2018 - dostawa samochodu3121
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej1922
Kontakt1741
Polityka bezpieczeństwa informacji1146
Klauzula informacyjna1101
2018/2019 - podręczniki1034
Rada Rodziców1175
2018 - dostawa mrożonek448
2018 - dostawa pieczywa454
2018 - dostawa nabiału409
2018 - dostawa mięsa i wędlin467
2018 - dostawa artykułów spożywczych424
2018 - dostawa warzyw i owoców518
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu1058
2018 - dostawa gazu propan414
Kontrola zarządcza - 2019r.779
20191373
Bilans241
Informacja dodatkowa259
Rachunek zysków i strat280
Zestawienie zmian w funduszu205
Przetarg na montaż systemów przeciwpożarowych912
Remont wieży głównej pałacu w Warcinie239
2019/2020 - podręczniki734
Informacja883
342
3
WSDZ312
Procedury bezpieczeństwa303
2019/2020 - materiały ćwiczeniowe155
Dostawa mrożonek120
Dostawa mięsa i wędlin117
Dostawa nabiału112
Dostawa pieczywa143
Dostawa artykułów spożywczych156
Dostawa warzyw i owoców149
Zapytanie cenowe - dostawa gazu propan152
WZO206
153
201841
Zdalne nauczanie81
Razem543902

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 597397