Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Sprawozdanie finansowe
2018
2019
Koordynator dostępności
Dokumenty
Statut
Regulaminy
Procedury
COVID-19
Podręczniki
Materiały ćwiczeniowe
Doradztwo zawodowe
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
2020
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemie naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Informacje dla rodziców i uczniów przyjętych do klasy pierwszej
Listy kandydatów do szkoły
Listy uczniów klasy pierwszej
Ubezpieczenie uczniów
Informacje dla rodziców
Szkody
Ogólne warunki ubezpieczenia
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2019
2020
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za zakwaterowanie w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
archiwum
Działalność
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Oświadczenie
Wnioski
EPKZ
R.13
R.14
RL.13
RL.14

DokumentOdwiedzin
Redakcja74532
Regulamin rekrutacji8717
Dane teleadresowe szkoły18172
Dyrekcja szkoły14559
Administracja Szkoły13694
mięso i wędliny6517
nabiał5943
pieczywo5921
warzywa i owoce6051
Program rozwoju szkoły8744
egzamin maturalny10115
podanie8187
Zakładanie konta6992
Statut ZSL7419
Regulamin Internatu ZSL7917
Uczniowie klas pierwszych1742
Informacja o naborze6742
Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I (2010/2011)365
Klasy I-sze w roku szkolnym 2011-20124304
Podreczniki TL kl. I - rok szkolny 2012-20134722
artykuły spożywcze3171
2011 - roboty budowlane - zaproszenie do złożenia oferty5187
2011 - roboty budowlane - zawiadomienie o wyborze oferty4230
2011 - zapytanie cenowe FAO FAR5034
sprzęt kuchenny2728
2012 - sprzęt kuchenny4966
2012 - termomodernizacja - projekt4996
2012 - sprzęt kuchenny - II przetarg4635
2012 - internat - zespoły łazienkowe - I etap4506
osoby przyjęte do klasy I - rok szkolny 2012-20135911
Plany Rozwoju Zawodowego3615
2013 - internat - meble4654
2013 - internat - podłogi4441
lista przyjętych do klasy I4243
2013 - garaże4156
2013 - garaże - II przetarg4163
2013 - garaże - III przetarg4019
2013 - pałac - wejście główne i ganek3918
2014 - gaz4324
2014 - artykuły spożywcze4580
2014 - mięso i wędliny4573
2014 - nabiał4307
2014 - pieczywo4540
2014 - warzywa i owoce4205
Statut - TL Warcino7471
WZO6377
2014 - termomodernizacja - wykonanie5235
2014 - termomodernizacja - wykonanie - II przetarg4969
2014 - pałac - sanitariaty3728
Status prawny6009
Organizacja7242
Organa szkoły6533
Mienie i finanse5750
Rejestry-ewidencje-archiwa5909
Sprawy6853
Lokalizacja6012
2014 - mrożonki2986
2015 - Energia260
2015 - Dostawa energii elektrycznej5549
2015 - Izolacja i drenarka4070
2015 - Remont dróg3617
lista892
2015 - Plac postojowy3561
Regulamin strony internetowej szkoły4294
2015 - Adaptacja kotłowni3542
2015 - Artykuły spożywcze2981
2015 - Mięso i wędliny2940
2015 - Warzywa i owoce3552
2015 - Nabiał3004
2015 - Pieczywo3380
2015 - Mrożonki3498
2015 - Mięso i wędliny - II przetarg3330
2015 - gaz3079
2015 - Artykuły spożywcze - II przetarg2991
2015 - Nabiał - przetarg3171
2016 - Plac postojowy3371
Zakładanie konta - logowanie do systemu8405
Pliki do pobrania8662
2016/2017 - podręczniki2597
Harmonogram pracy komisji rekrutacyjnej979
Regulamin internatu4598
2016 - Remont pałacu2407
Ogólne Warunki Ubezpieczenia3202
Informacje szczegółowe4730
Zgłaszanie szkody3439
Kontrola zarządcza - 2015 r.1491
Kontrola zarządcza - 2016 r.2620
2016 - Artykuły spożywcze1984
2016 - Mieso i wędliny1922
2016 - Mrożonki2017
2016 - Nabiał2177
2016 - Pieczywo1914
2016 - Warzywa i owoce1995
2016 - Gaz propan1953
Kontrola zarządcza - 2017 r.2719
Kontrola zarządcza - 2014 r.1387
Kontrola zarządcza - 2011 r. - 2015 r.1835
Regulamin korzystania z e-dziennika3381
2017 - Zapytanie cenowe - renowacja drzwi1742
2017 - Zapytanie cenowe - remont pokoi mieszkalnych1819
2017/2018 - podręczniki2851
2017 - Oferta - energia elektryczna1649
Wyżywienie10463
Fundusz Rady Rodziców4944
Opłata za zakwaterowanie w internacie7854
2017 - remont wiaty warsztatowo-garażowej1546
2017 - remont budynku warsztatowo-garażowego1424
2017 - artykuły spożywcze1456
2017 - mięso i wędliny1449
2017 - mrożonki1476
2017 - nabiał1533
2017 - owoce i warzywa1438
2017 - pieczywo1444
2017 - gaz1326
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej2193
kontrola zarządcza - 2018 r.1923
20171857
20161905
2018 - dostawa samochodu3356
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej2073
Kontakt2557
Polityka bezpieczeństwa informacji1868
Klauzula informacyjna1709
2018/2019 - podręczniki1034
Rada Rodziców1838
2018 - dostawa mrożonek704
2018 - dostawa pieczywa734
2018 - dostawa nabiału650
2018 - dostawa mięsa i wędlin726
2018 - dostawa artykułów spożywczych671
2018 - dostawa warzyw i owoców815
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu1749
2018 - dostawa gazu propan637
Kontrola zarządcza - 2019r.1316
20191694
Bilans462
Informacja dodatkowa525
Rachunek zysków i strat540
Zestawienie zmian w funduszu429
Przetarg na montaż systemów przeciwpożarowych1160
Remont wieży głównej pałacu w Warcinie475
2019/2020 - podręczniki909
Informacja1396
853
3
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego845
Procedury bezpieczeństwa1083
2019/2020 - materiały ćwiczeniowe261
Dostawa mrożonek370
Dostawa mięsa i wędlin344
Dostawa nabiału346
Dostawa pieczywa402
Dostawa artykułów spożywczych410
Dostawa warzyw i owoców429
Zapytanie cenowe - dostawa gazu propan386
WZO917
657
2018205
Zarządzenie nr 8-2020459
Harmonogram konsultacji nauczycieli obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych22
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu21
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów13
Plan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy14
Plan dyżurów doradcy zawodowego12
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu38
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów13
Plan dyżurów nauczycieli biliotekarzy10
Plan dyżurów nauczyciela doradcy zawodowego4
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu42
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów16
Plan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy14
Plan dyżurów nauczyciela doradcy zawodowego14
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu88
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów41
Plan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy27
Plan dyżurów doradcy zawodowego32
Rekrutacja 2020/2021173
2020217
Konsultacje670
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu51
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów134
Plan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy107
Plan dyżurów doradcy zawodowego112
Druk oświadczenia533
Druki wniosków569
Zakwaterowanie - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 22-23.06.2020 r.650
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu129
2013128
2014141
2015144
2016125
2017140
2018135
2019135
2020185
2019141
2020169
2020306
10
1
Remont chodnika na terenie Technikum Leśnego w Warcinie5
Remont chodnika na terenie Technikum Leśnego w Warcinie225
Budowa drogi pożarowej230
2020/2021 - podręczniki629
2020/2021 - materiały ćwiczeniowe281
Bilans117
Informacja dodatkowa110
Rachunek zysków i strat119
Zestawienie zmian w funduszu112
Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I780
Lista osób niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I374
Lista osób przyjętych do klasy I472
Lista osób nieprzyjętych do klasy I264
Listy uczniów klasy pierwszej552
COVID-19 - procedury bezpieczeństwa w TL w Warcinie733
Zarządzenie 22-202048
ankieta COVID-19 - rodzice-opiekunowie prawni78
ankieta COVID-19 - uczniowie pełnoletni56
Procedura postępowania w przypadku złożenia oświadczenia o uczestniczeniu lub nieuczestniczeniu ucznia w zajęciach religii oraz etyki52
Procedury postępowania w przypadku dłuższej absencji ucznia w szkole18
Procedura trybu zgłaszania i rozpatrywania skarg związanych z naruszeniem godności osobistej14
Dyżury wychowawców internatu 19.10-06.11.202047
Razem630158

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 683654