Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Sprawozdanie finansowe
2018
2019
Dokumenty
Statut Technikum Leśnego
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Regulamin strony internetowej szkoły
Podręczniki i materiały ćwiczeniowe
Regulamin internatu
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
Procedury bezpieczeństwa (w tym Covid-19)
ZDALNE NAUCZANIE - Covid-19
KONSULTACJE - Covid-19
ZAKWATEROWANIE - Covid-19
Egzaminy zawodowe
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
2020
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemie naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Informacje dla rodziców i uczniów przyjętych do klasy pierwszej
Listy kandydatów do szkoły
Ubezpieczenie uczniów
Informacje dla rodziców
Szkody
Ogólne warunki ubezpieczenia
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2019
2020
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za zakwaterowanie w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
archiwum
Działalność
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Oświadczenie
Wnioski
EPKZ
R.13
R.14
RL.13
RL.14

DokumentOdwiedzin
Redakcja70045
Regulamin rekrutacji8644
Dane teleadresowe szkoły17763
Dyrekcja szkoły14139
Administracja Szkoły13277
mięso i wędliny6452
nabiał5873
pieczywo5856
warzywa i owoce5976
Program rozwoju szkoły8659
egzamin maturalny10046
podanie8122
Zakładanie konta6936
Statut ZSL7315
Regulamin Internatu ZSL7839
Uczniowie klas pierwszych1742
Informacja o naborze6674
Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I (2010/2011)365
Klasy I-sze w roku szkolnym 2011-20124229
Podreczniki TL kl. I - rok szkolny 2012-20134656
artykuły spożywcze3109
2011 - roboty budowlane - zaproszenie do złożenia oferty5042
2011 - roboty budowlane - zawiadomienie o wyborze oferty4117
2011 - zapytanie cenowe FAO FAR4919
sprzęt kuchenny2648
2012 - sprzęt kuchenny4836
2012 - termomodernizacja - projekt4890
2012 - sprzęt kuchenny - II przetarg4549
2012 - internat - zespoły łazienkowe - I etap4421
osoby przyjęte do klasy I - rok szkolny 2012-20135814
Plany Rozwoju Zawodowego3531
2013 - internat - meble4543
2013 - internat - podłogi4307
lista przyjętych do klasy I4143
2013 - garaże4040
2013 - garaże - II przetarg4053
2013 - garaże - III przetarg3930
2013 - pałac - wejście główne i ganek3818
2014 - gaz4228
2014 - artykuły spożywcze4479
2014 - mięso i wędliny4451
2014 - nabiał4194
2014 - pieczywo4416
2014 - warzywa i owoce4084
Statut - TL Warcino7204
WZO6377
2014 - termomodernizacja - wykonanie5051
2014 - termomodernizacja - wykonanie - II przetarg4796
2014 - pałac - sanitariaty3574
Status prawny5774
Organizacja6879
Organa szkoły6273
Mienie i finanse5540
Rejestry-ewidencje-archiwa5702
Sprawy6527
Lokalizacja5804
2014 - mrożonki2882
2015 - Energia260
2015 - Dostawa energii elektrycznej5437
2015 - Izolacja i drenarka3971
2015 - Remont dróg3510
lista892
2015 - Plac postojowy3447
Regulamin strony internetowej szkoły4124
2015 - Adaptacja kotłowni3435
2015 - Artykuły spożywcze2868
2015 - Mięso i wędliny2835
2015 - Warzywa i owoce3417
2015 - Nabiał2892
2015 - Pieczywo3255
2015 - Mrożonki3374
2015 - Mięso i wędliny - II przetarg3190
2015 - gaz2985
2015 - Artykuły spożywcze - II przetarg2868
2015 - Nabiał - przetarg3051
2016 - Plac postojowy3244
Zakładanie konta - logowanie do systemu8149
Pliki do pobrania8185
2016/2017 - podręczniki2597
Harmonogram pracy komisji rekrutacyjnej979
Regulamin internatu4299
2016 - Remont pałacu2276
Ogólne Warunki Ubezpieczenia3092
Informacje szczegółowe4183
Zgłaszanie szkody3252
Kontrola zarządcza - 2015 r.1423
Kontrola zarządcza - 2016 r.2521
2016 - Artykuły spożywcze1883
2016 - Mieso i wędliny1835
2016 - Mrożonki1926
2016 - Nabiał2097
2016 - Pieczywo1813
2016 - Warzywa i owoce1909
2016 - Gaz propan1854
Kontrola zarządcza - 2017 r.2606
Kontrola zarządcza - 2014 r.1310
Kontrola zarządcza - 2011 r. - 2015 r.1748
Regulamin korzystania z e-dziennika3196
2017 - Zapytanie cenowe - renowacja drzwi1623
2017 - Zapytanie cenowe - remont pokoi mieszkalnych1677
2017/2018 - podręczniki2851
2017 - Oferta - energia elektryczna1552
Wyżywienie9475
Fundusz Rady Rodziców4502
Opłata za zakwaterowanie w internacie7086
2017 - remont wiaty warsztatowo-garażowej1438
2017 - remont budynku warsztatowo-garażowego1347
2017 - artykuły spożywcze1361
2017 - mięso i wędliny1360
2017 - mrożonki1364
2017 - nabiał1432
2017 - owoce i warzywa1327
2017 - pieczywo1335
2017 - gaz1233
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej2039
kontrola zarządcza - 2018 r.1809
20171766
20161809
2018 - dostawa samochodu3291
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej2073
Kontakt2272
Polityka bezpieczeństwa informacji1614
Klauzula informacyjna1496
2018/2019 - podręczniki1034
Rada Rodziców1596
2018 - dostawa mrożonek621
2018 - dostawa pieczywa650
2018 - dostawa nabiału574
2018 - dostawa mięsa i wędlin627
2018 - dostawa artykułów spożywczych576
2018 - dostawa warzyw i owoców718
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu1486
2018 - dostawa gazu propan565
Kontrola zarządcza - 2019r.1130
20191622
Bilans399
Informacja dodatkowa452
Rachunek zysków i strat481
Zestawienie zmian w funduszu363
Przetarg na montaż systemów przeciwpożarowych1079
Remont wieży głównej pałacu w Warcinie408
2019/2020 - podręczniki909
Informacja1082
640
3
WSDZ658
Procedury bezpieczeństwa690
2019/2020 - materiały ćwiczeniowe261
Dostawa mrożonek281
Dostawa mięsa i wędlin262
Dostawa nabiału259
Dostawa pieczywa309
Dostawa artykułów spożywczych322
Dostawa warzyw i owoców326
Zapytanie cenowe - dostawa gazu propan303
WZO691
503
2018146
Zarządzenie nr 8-2020459
Harmonogram konsultacji nauczycieli obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych22
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu21
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów13
Plan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy14
Plan dyżurów doradcy zawodowego12
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu38
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów13
Plan dyżurów nauczycieli biliotekarzy10
Plan dyżurów nauczyciela doradcy zawodowego4
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu42
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów16
Plan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy14
Plan dyżurów nauczyciela doradcy zawodowego14
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu88
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów41
Plan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy27
Plan dyżurów doradcy zawodowego32
Rekrutacja 2020/2021173
202092
Konsultacje621
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu51
Plan dyżurów nauczycieli specjalistów120
Plan dyżurów nauczycieli bibliotekarzy93
Plan dyżurów doradcy zawodowego99
Druk oświadczenia303
Druki wniosków347
Zakwaterowanie - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 22-23.06.2020 r.356
Plan dyżurów nauczycieli wychowawców internatu117
201367
201468
201570
201666
201770
201869
201964
202086
201967
202076
2020138
10
1
Remont chodnika na terenie Technikum Leśnego w Warcinie5
Remont chodnika na terenie Technikum Leśnego w Warcinie120
Budowa drogi pożarowej121
Bilans51
Informacja dodatkowa48
Rachunek zysków i strat48
Zestawienie zmian w funduszu44
Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I436
Lista osób niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I226
Razem598102

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 651598