Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Dokumenty
Statut Technikum Leśnego
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Regulamin strony internetowej szkoły
Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego
Regulamin internatu
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej
Plan lekcji
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemi naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Ubezpieczenie uczniów
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Informacje dla rodziców
Szkody
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2019
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za zakwaterowanie w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
archiwum
Działalność

DokumentOdwiedzin
Redakcja54136
Regulamin rekrutacji8235
Dane teleadresowe szkoły15591
Dyrekcja szkoły11548
Administracja Szkoły11089
mięso i wędliny6031
nabiał5515
pieczywo5421
warzywa i owoce5556
Program rozwoju szkoły8040
egzamin maturalny9582
podanie7703
Zakładanie konta6559
Statut ZSL6699
Regulamin Internatu ZSL7213
Uczniowie klas pierwszych1742
Informacja o naborze6240
Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I (2010/2011)365
Klasy I-sze w roku szkolnym 2011-20123741
Podreczniki TL kl. I - rok szkolny 2012-20134216
artykuły spożywcze2700
2011 - roboty budowlane - zaproszenie do złożenia oferty4264
2011 - roboty budowlane - zawiadomienie o wyborze oferty3277
2011 - zapytanie cenowe FAO FAR4155
sprzęt kuchenny2170
2012 - sprzęt kuchenny3991
2012 - termomodernizacja - projekt3989
2012 - sprzęt kuchenny - II przetarg3920
2012 - internat - zespoły łazienkowe - I etap3825
osoby przyjęte do klasy I - rok szkolny 2012-20135337
Plany Rozwoju Zawodowego3072
2013 - internat - meble3679
2013 - internat - podłogi3437
lista przyjętych do klasy I3575
2013 - garaże3343
2013 - garaże - II przetarg3284
2013 - garaże - III przetarg3195
2013 - pałac - wejście główne i ganek3046
2014 - gaz3516
2014 - artykuły spożywcze3616
2014 - mięso i wędliny3537
2014 - nabiał3313
2014 - pieczywo3552
2014 - warzywa i owoce3251
Statut - TL Warcino5525
WZO5473
2014 - termomodernizacja - wykonanie4145
2014 - termomodernizacja - wykonanie - II przetarg3731
2014 - pałac - sanitariaty2620
Status prawny4342
Organizacja5007
Organa szkoły4705
Mienie i finanse4256
Rejestry-ewidencje-archiwa4408
Sprawy4777
Lokalizacja4546
2014 - mrożonki2213
2015 - Energia260
2015 - Dostawa energii elektrycznej4745
2015 - Izolacja i drenarka3128
2015 - Remont dróg2795
lista892
2015 - Plac postojowy2663
Regulamin strony internetowej szkoły3118
2015 - Adaptacja kotłowni2577
2015 - Artykuły spożywcze2120
2015 - Mięso i wędliny2038
2015 - Warzywa i owoce2538
2015 - Nabiał2178
2015 - Pieczywo2501
2015 - Mrożonki2508
2015 - Mięso i wędliny - II przetarg2331
2015 - gaz2336
2015 - Artykuły spożywcze - II przetarg2116
2015 - Nabiał - przetarg2254
2016 - Plac postojowy2598
Zakładanie konta - logowanie do systemu4209
Pliki do pobrania4273
Podręczniki w roku szkolnym 2016/20172597
Harmonogram pracy komisji rekrutacyjnej979
Regulamin internatu2863
2016 - Remont pałacu1495
Ogólne Warunki Ubezpieczenia2266
Informacje szczegółowe2736
Zgłaszanie szkody2261
Kontrola zarządcza - 2015 r.985
Kontrola zarządcza - 2016 r.1806
2016 - Artykuły spożywcze1288
2016 - Mieso i wędliny1263
2016 - Mrożonki1243
2016 - Nabiał1398
2016 - Pieczywo1112
2016 - Warzywa i owoce1237
2016 - Gaz propan1181
Kontrola zarządcza - 2017 r.1930
Kontrola zarządcza - 2014 r.930
Kontrola zarządcza - 2011 r. - 2015 r.1340
Regulamin korzystania z e-dziennika1997
2017 - Zapytanie cenowe - renowacja drzwi1007
2017 - Zapytanie cenowe - remont pokoi mieszkalnych1007
Podręczniki w roku szkolnym 2017/20182851
2017 - Oferta - energia elektryczna802
Wyżywienie5839
Fundusz Rady Rodziców2804
Opłata za zakwaterowanie w internacie4390
2017 - remont wiaty warsztatowo-garażowej782
2017 - remont budynku warsztatowo-garażowego727
2017 - artykuły spożywcze792
2017 - mięso i wędliny774
2017 - mrożonki696
2017 - nabiał800
2017 - owoce i warzywa659
2017 - pieczywo746
2017 - gaz626
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej1045
kontrola zarządcza - 2018 r.1126
20171106
20161175
2018 - dostawa samochodu2813
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej1131
Kontakt738
Polityka bezpieczeństwa informacji503
Klauzula informacyjna456
Podręczniki w roku szkolnym 2018/2019508
Rada Rodziców333
2018 - dostawa mrożonek153
2018 - dostawa pieczywa138
2018 - dostawa nabiału131
2018 - dostawa mięsa i wędlin163
2018 - dostawa artykułów spożywczych169
2018 - dostawa warzyw i owoców174
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu291
2018 - dostawa gazu propan135
Kontrola zarządcza - 2019r.164
Plan lekcji385
2018291
Razem451529

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 504250