Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Sprawozdanie finansowe
2018
Dokumenty
Statut Technikum Leśnego
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Regulamin strony internetowej szkoły
Podręczniki i materiały ćwiczeniowe
Regulamin internatu
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
Procedury bezpieczeństwa
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemi naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Informacja dla rodziców i uczniów klasy pierwszej
Ubezpieczenie uczniów
Informacje dla rodziców
Szkody
Ogólne warunki ubezpieczenia
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2019
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za zakwaterowanie w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
archiwum
Działalność

Znak sprawy: ZSL.AG.2212-02/11                                                                         Warcino, dnia 20 września 2011r.

 

 

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

 

1.     Zamawiający:         ZESPÓŁ  SZKÓŁ  LEŚNYCH  W  WARCINIE

                                             Warcino 1, 77-230 Kępice

          

 

 

zaprasza do złożenia oferty na: roboty budowlano – elektryczne.

 

2.        Przedmiot zamówienia: doprowadzenie zasilania i montaż kabiny operatora urządzenia załadunkowego typu Fao Far na terenie Zespołu Szkół Leśnych w Warcinie – zgodnie z załączoną specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 

3.        Termin realizacji zamówienia: 7 dni od dnia podpisania umowy.

 

4.        Okres gwarancji: minimum 2 lata.

 

5.        Miejsce i termin złożenia oferty: sekretariat ZSL w Warcinie do dnia 27 września 2011r. godz. 10:00.

 

6.        Termin otwarcia ofert: 27 września 2011r. godz. 10:30

 

7.        Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

        Andrzej Mielniczek – kierownik gospodarczy tel. 600 266 961.

 

8.        Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, zgodnie z załączonym wzorem, w zaklejonej kopercie z opisem: „Oferta przyłącze Fao Far”.

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: T. Kabulski
Udostępnił: (2011-09-22, godz. 19:22)
Modyfikacja: Kabulski (2017-01-31, godz. 21:38)
Nazwa plikuRozmiarWersja Zip
ZAPYTANIE CENOWE FAO FAR.pdf129,31 kBPOBIERZ (123,53 kB)
Treść oferty (wzór).pdf113,66 kBPOBIERZ (109,27 kB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia FAO FAR.pdf116,98 kBPOBIERZ (112,51 kB)
Opis techniczny Uruchomienie kabiny.pdf572,39 kBPOBIERZ (538,30 kB)
Kosztorys 1.pdf10,30 kBPOBIERZ (9,56 kB)
Kosztorys 2.pdf40,08 kBPOBIERZ (34,54 kB)
Kosztorys 3.pdf36,52 kBPOBIERZ (31,80 kB)
Kosztorys 4.pdf42,64 kBPOBIERZ (35,99 kB)
Kosztorys 5.pdf42,42 kBPOBIERZ (36,94 kB)
Kosztorys 6.pdf43,80 kBPOBIERZ (36,85 kB)
Kosztorys 7.pdf19,08 kBPOBIERZ (16,39 kB)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 578890