Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Sprawozdanie finansowe
2018
2019
Dokumenty
Statut Technikum Leśnego
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Regulamin strony internetowej szkoły
Podręczniki i materiały ćwiczeniowe
Regulamin internatu
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
Procedury bezpieczeństwa (w tym Covid-19)
ZDALNE NAUCZANIE - Covid-19
KONSULTACJE - Covid-19
ZAKWATEROWANIE - Covid-19
Egzaminy zawodowe
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
2020
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemie naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Informacje dla rodziców i uczniów przyjętych do klasy pierwszej
Ubezpieczenie uczniów
Informacje dla rodziców
Szkody
Ogólne warunki ubezpieczenia
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2019
2020
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za zakwaterowanie w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
archiwum
Działalność
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Oświadczenie
Wnioski
EPKZ
R.13
R.14
RL.13
RL.14

wfos1.jpg

 

"UTRZYMANIE OŚRODKA REHABILITACJI PTAKÓW DRAPIEŻNYCH W WARCINIE W ROKU 2019"
projekt dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

 

Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych działający przy Technikum Leśnym w Warcinie otrzymuje wsparcie finansowe w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.             

Dzięki pomocy finansowej w bieżącym roku na terenie ORPD wykonano szereg prac zapewniających prawidłowe funkcjonowanie obiektu. Zmeliorowanie całego terenu Ośrodka i odprowadzenie wód opadowych pozwoliły na utwardzenie wjazdu i dojazdu do budynku gospodarczego płytami ażurowymi. Ponadto wymiana części ogrodzenia umożliwiła zamontowanie kontrolera dostępu do Ośrodka i budynku gospodarczego. Wymienione zostały również drzwi do budynku gospodarczego. Zakupiono ważniejsze drobne sprzęty i narzędzia.  Chorym ptakom zagwarantowano odpowiednią opiekę weterynaryjną i rehabilitacyjną. Teren Ośrodka był w okresie całego roku utrzymywany w należytym stanie sanitarnym  i estetycznym.

W roku 2019 przyjęto do Ośrodka 25 ptaków z gatunków: puszczyk, bielik, myszołów zwyczajny, myszołów włochaty, sóweczka, płomykówka, krogulec, uszatka zwyczajna, pustułka, jastrząb. Wyleczono i wypuszczona na wolność 8 ptaków:
6 pustułek, oraz 2 myszołowy zwyczajne.

Aktualnie w Ośrodku rehabilituje się 28 ptaków, z których 9 kwalifikuje się do wypuszczenia w najbliższym czasie.

Ośrodek realizuje zadania w pełnym zakresie również dzięki wsparciu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Leśnej w Warcinie, które podjęło się pozyskania środków na ten cel.

Funkcjonowanie ORPD pozwala turystom i grupom szkolnym odwiedzającym naszą placówkę  na zapoznanie się z gatunkami i rolą ptaków drapieżnych w środowisku oraz metodami leczenia i rehabilitacji. Przyjeżdżające do ośrodka grupy wycieczkowe mogą naocznie przekonać się o walorach estetycznych ptaków drapieżnych.

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: B. Szydłowska
Udostępnił: (2019-01-27, godz. 10:14)
Modyfikacja: Kabulski (2020-01-31, godz. 11:44)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 648682