Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Sprawozdanie finansowe
2018
2019
Koordynator dostępności
Dokumenty
Statut
Regulaminy
Procedury
COVID-19
Podręczniki
Materiały ćwiczeniowe
Doradztwo zawodowe
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
2020
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemie naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Informacje dla rodziców i uczniów przyjętych do klasy pierwszej
Listy kandydatów do szkoły
Listy uczniów klasy pierwszej
Ubezpieczenie uczniów
Informacje dla rodziców
Szkody
Ogólne warunki ubezpieczenia
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2019
2020
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za zakwaterowanie w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
archiwum
Działalność
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Oświadczenie
Wnioski
EPKZ
R.13
R.14
RL.13
RL.14

wfos1.jpg

 

"UTRZYMANIE OŚRODKA REHABILITACJI PTAKÓW DRAPIEŻNYCH W WARCINIE W ROKU 2019"
projekt dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

 

Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych działający przy Technikum Leśnym w Warcinie otrzymuje wsparcie finansowe w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.             

Dzięki pomocy finansowej w bieżącym roku na terenie ORPD wykonano szereg prac zapewniających prawidłowe funkcjonowanie obiektu. Zmeliorowanie całego terenu Ośrodka i odprowadzenie wód opadowych pozwoliły na utwardzenie wjazdu i dojazdu do budynku gospodarczego płytami ażurowymi. Ponadto wymiana części ogrodzenia umożliwiła zamontowanie kontrolera dostępu do Ośrodka i budynku gospodarczego. Wymienione zostały również drzwi do budynku gospodarczego. Zakupiono ważniejsze drobne sprzęty i narzędzia.  Chorym ptakom zagwarantowano odpowiednią opiekę weterynaryjną i rehabilitacyjną. Teren Ośrodka był w okresie całego roku utrzymywany w należytym stanie sanitarnym  i estetycznym.

W roku 2019 przyjęto do Ośrodka 25 ptaków z gatunków: puszczyk, bielik, myszołów zwyczajny, myszołów włochaty, sóweczka, płomykówka, krogulec, uszatka zwyczajna, pustułka, jastrząb. Wyleczono i wypuszczona na wolność 8 ptaków:
6 pustułek, oraz 2 myszołowy zwyczajne.

Aktualnie w Ośrodku rehabilituje się 28 ptaków, z których 9 kwalifikuje się do wypuszczenia w najbliższym czasie.

Ośrodek realizuje zadania w pełnym zakresie również dzięki wsparciu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Leśnej w Warcinie, które podjęło się pozyskania środków na ten cel.

Funkcjonowanie ORPD pozwala turystom i grupom szkolnym odwiedzającym naszą placówkę  na zapoznanie się z gatunkami i rolą ptaków drapieżnych w środowisku oraz metodami leczenia i rehabilitacji. Przyjeżdżające do ośrodka grupy wycieczkowe mogą naocznie przekonać się o walorach estetycznych ptaków drapieżnych.

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: B. Szydłowska
Udostępnił: (2019-01-27, godz. 10:14)
Modyfikacja: Kabulski (2020-01-31, godz. 11:44)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 685012