Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Sprawozdanie finansowe
2018
2019
Koordynator dostępności
Dokumenty
Statut
Regulaminy
Procedury
COVID-19
Podręczniki
Materiały ćwiczeniowe
Doradztwo zawodowe
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
2020
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemie naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Informacje dla rodziców i uczniów przyjętych do klasy pierwszej
Listy kandydatów do szkoły
Listy uczniów klasy pierwszej
Ubezpieczenie uczniów
Informacje dla rodziców
Szkody
Ogólne warunki ubezpieczenia
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2019
2020
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za zakwaterowanie w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
archiwum
Działalność
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Oświadczenie
Wnioski
EPKZ
R.13
R.14
RL.13
RL.14

WFOSiGW.jpgTechnikum Leśne w Warcinie za pośrednictwem Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Leśnej w Warcinie otrzyma dotację w wysokości 13 tysięcy złotych. To środki przyznane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w ramach realizacji zadania na rzecz ochrony środowiska. Projekt dedykowany jest działaniom na rzecz utrzymania Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych w Warcinie w roku 2020”- Głównym celem zadania jest bieżące utrzymania Ośrodka , który zajmuje się leczeniem i rehabilitacją chronionych ptaków drapieżnych. To kontynuacja działań, które były realizowane w latach poprzednich.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Sprawozdanie z realizacji zadania Utrzymanie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych w Warcinie w roku 2019.pdf744,89 kB
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych w Warcinie za rok 2019.pdf460,97 kB
Autor dokumentu: K. Szydłowski
Udostępnił: (2020-05-19, godz. 18:29)
Modyfikacja: Kabulski (2020-05-19, godz. 18:28)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 685003