Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Sprawozdanie finansowe
2018
Dokumenty
Statut Technikum Leśnego
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Regulamin strony internetowej szkoły
Podręczniki i materiały ćwiczeniowe
Regulamin internatu
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
Procedury bezpieczeństwa
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemi naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Informacja dla rodziców i uczniów klasy pierwszej
Ubezpieczenie uczniów
Informacje dla rodziców
Szkody
Ogólne warunki ubezpieczenia
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2019
2020
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za zakwaterowanie w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
archiwum
Działalność

Srebrne technikum 2019small.jpg  logo_new.jpg  1a.jpg

 

Technikum Leśne w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Warcino 1; 77-230 Kępice; woj.pomorskie
www.tlwarcino.pl     sekretariat@tlwarcino.pl 
tel/fax  59-857-66-01, 59-857-66-02


 

 W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 PROPONUJEMY:

 ABSOLWENTOM  GIMNAZJUM  NAUKĘ W:
4-letnim TECHNIKUM LEŚNYM
dziennym dla młodzieży - kształcącym w zawodzie: technik leśnik (1 klasa - 30 uczniów)

ABSOLWENTOM  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NAUKĘ W:
5-letnim TECHNIKUM LEŚNYM
dziennym dla młodzieży - kształcącym w zawodzie: technik leśnik (1 klasa - 30 uczniów)

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Warcina
codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00

a szczególnie

W DNIACH OTWARTEJ SZKOŁY (w soboty):
18 maja i 15 czerwca 2019 r. od godziny 10.00 do godziny 13.00

 

Program dni otwartych:

 • Występy zespołów szkolnych
 • Spotkanie informacyjne z dyrekcją szkoły o godz. 10.30,
 • (możliwość pobrania druków i złożenia  dokumentów).
 • Zwiedzanie obiektów szkoły: pracowni dydaktycznych, internatu, sali gimnastycznej, Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych.
 • Spacer z przewodnikiem po ogrodzie botanicznym, parku, ścieżce dydaktycznej.
 • Bufet z ciastem i napojami.

 

TERMINARZ REKRUTACJI:

 • od 13 maja 2019 r. do 18 czerwca 2019 r. – składanie  wniosków (podań) o przyjęcie do Technikum Leśnego na podbudowie szkoły podstawowej lub gimnazjum
 • do 19 czerwca 2019 r. – możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły,
 • od 21 czerwca 2019 r.  do 25 czerwca 2019 r. –uzupełnianie wniosków o przyjęcie do szkoły o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego,
 • od 13 maja 2019 r. do 04 lipca 2019 r. – weryfikacja  przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej dokumentów potwierdzających spełnianie  przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w procesie rekrutacyjnym,
 • 05 lipca 2019 r. godz. 10.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Technikum  Leśnego,
 • do 08 lipca 2019 r. – wydawanie przez  szkołę  skierowań na badania lekarskie kandydatom z listy zakwalifikowanych,
 • do dnia 10 lipca 2019 r. do godz. 14.00 – kandydaci umieszczeni na liście kandydatów zakwalifikowanych  potwierdzają  wolę  podjęcia nauki  w Technikum Leśnym poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach  egzaminu gimnazjalnego /ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w zawodzie technik leśnik,
 • 12 lipca 2019 r.  godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły oraz listy kandydatów nieprzyjętych,
 • od 12 lipca 2019 r. do 08 sierpnia 2019 r. – postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym
 • od 12 lipca2019 r. do 14 sierpnia 2019 r. – postępowanie uzupełniające w przypadku wolnych miejsc po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego w dniu 12 lipca 2019 r.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wypełniony i podpisany wniosek (podanie)  o przyjęcie do szkoły (wg ustalonego przez szkołę wzoru dostępnego na stronie internetowej).
 2. 2 fotografie (o wym. 30x 42mm podpisane na odwrocie).
 3. Poświadczona kopia /oryginał  świadectwa ukończenia  gimnazjum/szkoły podstawowej
 4. Poświadczona kopia /oryginał  zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty
 5. Karta zdrowia z aktualnymi wpisami i załącznikami (kartą badania rozwoju i zdrowia ucznia, orzeczeniem lekarskim dot. kształcenia i nauki zawodu).
 6. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w zawodzie technik leśnik (badania odbywają się w szkole po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły).
 7. Karta informacyjna kandydata (wydaje gimnazjum/szkoła podstawowa).
 8. Ewentualnie inne dokumenty (zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad, opinie poradni, dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych).
wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: T. Kabulski
Udostępnił: (2016-06-15, godz. 10:01)
Modyfikacja: Kabulski (2019-03-04, godz. 14:45)
Nazwa plikuRozmiar
Rekrutacja_2019_informacje.docx1 234,35 kB
Rekrutacja_2019_informacje.pdf250,96 kB
TL-4 Regulamin Rekrutacji 2019-2020.doc3 391,00 kB
TL-4 Regulamin Rekrutacji 2019-2020.pdf291,44 kB
TL-5 Regulamin Rekrutacji 2019-2020.doc3 396,50 kB
TL-5 Regulamin Rekrutacji 2019-2020.pdf292,99 kB
TL-4 Rekrutacja podanie_Gim 2019-2020.docx30,92 kB
TL-4 Rekrutacja podanie_Gim 2019-2020.pdf193,18 kB
TL-5 Rekrutacja podanie_SP 2019-2020.docx32,86 kB
TL-5 Rekrutacja podanie_SP 2019-2020.pdf193,92 kB

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 586670