Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Sprawozdanie finansowe
2018
Dokumenty
Statut Technikum Leśnego
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Regulamin strony internetowej szkoły
Podręczniki i materiały ćwiczeniowe
Regulamin internatu
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
Procedury bezpieczeństwa
ZDALNE NAUCZANIE
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemi naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Informacja dla rodziców i uczniów klasy pierwszej
Ubezpieczenie uczniów
Informacje dla rodziców
Szkody
Ogólne warunki ubezpieczenia
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2019
2020
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za zakwaterowanie w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
archiwum
Działalność

srebrnetechnikum2020-small.jpg  logo_new.jpg  1a.jpg

 

Technikum Leśne w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Warcino 1; 77-230 Kępice; woj.pomorskie
www.tlwarcino.pl     sekretariat@tlwarcino.pl 
tel/fax  518961010, 518961051, 598576601, 598576602


 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 OFERUJEMY ABSOLWENTOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NAUKĘ W:

5-letnim Technikum Leśnym,
dziennym dla młodzieży,
kształcącym w zawodzie: technik leśnik,
2 klasy - 60 uczniów.

  Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Warcina

codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00

 

DZIEŃ OTWARTEJ SZKOŁY
23 maja 2020 r. (sobota)
od godziny 10.00 do 13.00

 

 Program dnia otwartego:

 1. Występy zespołów szkolnych
 2. Spotkanie informacyjne z dyrekcją szkoły o godz. 10.30(możliwość pobrania druków i złożenia dokumentów).
 3. Zwiedzanie obiektów szkoły: pracowni dydaktycznych, internatu, sali gimnastycznej, Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych.
 4. Spacer z przewodnikiem po ogrodzie botanicznym, parku, ścieżce dydaktycznej.
 5. Bufet z ciastem i napojami.

 

TERMINARZ REKRUTACJI:

 • od 11 maja 2020 r. do 23 czerwca 2020 r. do godz. 15.00 – składanie wniosków (podań) o przyjęcie do Technikum Leśnego w Warcinie na podbudowie szkoły podstawowej;
 • od 26 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. do godz.15.00 -uzupełnianie wniosków o przyjęcie do szkoły o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
 • od 24 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w procesie rekrutacyjnym;
 • 13 lipca 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Technikum Leśnego w Warcinie;
 • od 11 maja do 14 lipca 2020 r. – wydawanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie kandydatom, którzy złożyli wniosek o przyjęcie do Technikum Leśnego w Warcinie;
 • do dnia 13 lipca 2020 r. do 20 lipca 2020 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego umieszczonego na liście kandydatów zakwalifikowanych woli podjęcia nauki w Technikum Leśnym w Warcinie poprzez złożenie oryginału świadectwa szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (ósmoklasisty) oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w zawodzie technik leśnik;
 • 21 lipca 2020 r. godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do szkoły i listy kandydatów nieprzyjętych;
 • od 22 lipca 2020 r. do 15 sierpnia 2020 r. postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • od 22 lipca2020 r. do 24 sierpnia 2020 r. do godz.14.00 postępowanie uzupełniające w przypadku wolnych miejsc po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego w dniu 21 lipca 2020 r.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wypełniony i podpisany wniosek (podanie) o przyjęcie do szkoły (wg wzoru ustalonego przez szkołę, dostępnego na stronie internetowej).
 2. 2 fotografie (o wym. 30x 42mm podpisane na odwrocie).
 3. Poświadczona kopia /oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 4. Poświadczona kopia /oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 5. Karta zdrowia z aktualnymi wpisami i załącznikami (kartą badania rozwoju i zdrowia ucznia, orzeczeniem lekarskim dot. kształcenia i nauki zawodu).
 6. Zaświadczenie lekarskie – wydane przez lekarza medycyny pracy –zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w zawodzie technik leśnik.
 7. Karta informacyjna kandydata (wydaje szkoła podstawowa).

Ewentualnie inne dokumenty (zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad, opinie poradni, dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych).

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: T. Kabulski
Udostępnił: (2016-06-15, godz. 10:01)
Modyfikacja: Kabulski (2020-03-11, godz. 09:10)
Nazwa plikuRozmiar
REKRUTACJA 2020-2021 - INFORMACJA.docx198,39 kB
REKRUTACJA 2020-2021 - REGULAMIN.docx176,36 kB
REKRUTACJA 2020-2021 - PODANIE.docx31,70 kB

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 597383