Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Sprawozdanie finansowe
2018
2019
Dokumenty
Statut Technikum Leśnego
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Regulamin strony internetowej szkoły
Podręczniki i materiały ćwiczeniowe
Regulamin internatu
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
Procedury bezpieczeństwa (w tym Covid-19)
ZDALNE NAUCZANIE - Covid-19
KONSULTACJE - Covid-19
ZAKWATEROWANIE - Covid-19
Egzaminy zawodowe
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
2020
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemie naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Informacje dla rodziców i uczniów przyjętych do klasy pierwszej
Listy kandydatów do szkoły
Ubezpieczenie uczniów
Informacje dla rodziców
Szkody
Ogólne warunki ubezpieczenia
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2019
2020
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za zakwaterowanie w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
archiwum
Działalność
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Oświadczenie
Wnioski
EPKZ
R.13
R.14
RL.13
RL.14

Wpłaty za wyżywienie w internacie prosimy dokonywać w kasie szkoły lub na konto:

TECHNIKUM LEŚNE W WARCINIE
NBP O/Gdańsk 69 1010 1140 0184 7013 9130 0000

Koniecznie z podaniem imienia i nazwiska ucznia, klasy oraz miesiąca, którego wpłata dotyczy.

 Wysokość opłaty jest następująca:

  • od poniedziałku do czwartku - 13 zł dziennie
  • piątek i dni wyjazdowe - 8 zł dziennie

 Opłatę należy wnosić do ostatniego dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący.


Przewidywane opłaty w roku szkolnym 2019/2020: 

Wrzesień 2019 - 253,00 zł (17 dni x 13 zł + 4 dni x 8 zł)

Październik 2019 - 266,00 zł (18 dni x 13 zł + 4 dni x 8 zł) 

Listopad 2019 - 227,00 zł (15 dni x 13 zł + 4 dni x 8 zł)

Grudzień 2019 - 180,00 zł (12 dni x 13 zł + 3 dni x 8 zł)

Styczeń 2020 - 120,00 zł (8 dni x 13 zł + 2 dni x 8 zł)

Luty 2020 - 240,00 zł (16 dni x 13 zł + 4 dni x 8 zł) 

Marzec 2020 - 266,00 zł (18 dni x 13zł + 4 dni x 8 zł)

Kwiecień 2020 - 214 ,00 zł (14 dni x 13 zł + 4 dni x 8 zł)

Maj 2020 - 201,00 zł (13 dni x 13 zł + 4 dni x 8 zł)

Czerwiec 2020 - 214,00 zł (14 dni + 13 zł + 4 dni x 8 zł)

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: T. Kabulski
Udostępnił: (2017-08-07, godz. 10:40)
Modyfikacja: Kabulski (2019-09-24, godz. 08:35)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 651608