Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Sprawozdanie finansowe
2018
Dokumenty
Statut Technikum Leśnego
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Regulamin strony internetowej szkoły
Podręczniki i materiały ćwiczeniowe
Regulamin internatu
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
Procedury bezpieczeństwa (w tym Covid-19)
ZDALNE NAUCZANIE - Covid-19
KONSULTACJE - Covid-19
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemie naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Informacje dla rodziców i uczniów przyjętych do klasy pierwszej
Ubezpieczenie uczniów
Informacje dla rodziców
Szkody
Ogólne warunki ubezpieczenia
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2019
2020
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za zakwaterowanie w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
archiwum
Działalność

Wpłaty za wyżywienie w internacie prosimy dokonywać w kasie szkoły lub na konto:

TECHNIKUM LEŚNE W WARCINIE
NBP O/Gdańsk 69 1010 1140 0184 7013 9130 0000

Koniecznie z podaniem imienia i nazwiska ucznia, klasy oraz miesiąca, którego wpłata dotyczy.

 Wysokość opłaty jest następująca:

  • od poniedziałku do czwartku - 13 zł dziennie
  • piątek i dni wyjazdowe - 8 zł dziennie

 Opłatę należy wnosić do ostatniego dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący.


Przewidywane opłaty w roku szkolnym 2019/2020: 

Wrzesień 2019 - 253,00 zł (17 dni x 13 zł + 4 dni x 8 zł)

Październik 2019 - 266,00 zł (18 dni x 13 zł + 4 dni x 8 zł) 

Listopad 2019 - 227,00 zł (15 dni x 13 zł + 4 dni x 8 zł)

Grudzień 2019 - 180,00 zł (12 dni x 13 zł + 3 dni x 8 zł)

Styczeń 2020 - 120,00 zł (8 dni x 13 zł + 2 dni x 8 zł)

Luty 2020 - 240,00 zł (16 dni x 13 zł + 4 dni x 8 zł) 

Marzec 2020 - 266,00 zł (18 dni x 13zł + 4 dni x 8 zł)

Kwiecień 2020 - 214 ,00 zł (14 dni x 13 zł + 4 dni x 8 zł)

Maj 2020 - 201,00 zł (13 dni x 13 zł + 4 dni x 8 zł)

Czerwiec 2020 - 214,00 zł (14 dni + 13 zł + 4 dni x 8 zł)

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: T. Kabulski
Udostępnił: (2017-08-07, godz. 10:40)
Modyfikacja: Kabulski (2019-09-24, godz. 08:35)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 618683