Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Sprawozdanie finansowe
2018
2019
Koordynator dostępności
Dokumenty
Statut
Regulaminy
Procedury
COVID-19
Podręczniki
Materiały ćwiczeniowe
Doradztwo zawodowe
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
2020
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemie naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Informacje dla rodziców i uczniów przyjętych do klasy pierwszej
Listy kandydatów do szkoły
Listy uczniów klasy pierwszej
Ubezpieczenie uczniów
Informacje dla rodziców
Szkody
Ogólne warunki ubezpieczenia
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2019
2020
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za zakwaterowanie w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
archiwum
Działalność
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Oświadczenie
Wnioski
EPKZ
R.13
R.14
RL.13
RL.14

!!!! Od dnia 1 września 2020 r. wpłaty za zakwaterowanie w internacie będą przyjmowane wyłącznie w formie bezgotówkowej - wpłata na konto szkoły.

 

Opłata za zakwaterowanie w internacie Technikum Leśnego w Warcinie wynosi 50,00 zł miesięcznie.

Opłata jest stała i niezależna od liczby dni zamieszkania w miesiącu. Należy ją wnosić do ostatniego dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący w okresie od września do czerwca.

Opłatę za zakwaterowanie należy wnosić na rachunek bankowy Technikum Leśnego w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego, 77-230 Kępice, Warcino 1, numer:

NBP O/Gdańsk 69 1010 1140 0184 7013 9130 0000

odpowiednio z dopiskiem: internat, imię i nazwisko ucznia/uczennicy, klasa.


  KOMUNIKAT - 03.06.2020 r.

W związku z pojawiającymi się zapytaniami w sprawie wysokości opłaty w miesiącu czerwcu 2020 r. za zakwaterowanie w internacie, proszę o wpłatę w wysokości 30 zł. W zależności od dalszego rozwoju sytuacji - zwrócimy się do Państwa o dopłatę brakującej kwoty. Jeżeli natomiast opłata będzie niższa - nadpłata zostanie zaliczona na poczet przyszłych okresów.

 

  KOMUNIKAT - 04.05.2020 r.

W związku z pojawiającymi się zapytaniami w sprawie wysokości opłaty w miesiącu maju 2020 r. za zakwaterowanie w internacie, proszę o wpłatę w wysokości 30 zł. W zależności od dalszego rozwoju sytuacji - zwrócimy się do Państwa o dopłatę brakującej kwoty. Jeżeli natomiast opłata będzie niższa - nadpłata zostanie zaliczona na poczet przyszłych okresów.

 

KOMUNIKAT - 28.04.2020 r.

W związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty z powodu zagrożenia COVID-19 i prowadzeniem nauczania zdalnego, prawdopodobnie zmianie ulegnie stała opłata za zakwaterowanie w internacie w tym okresie. Do czasu zajęcia stanowiska we wspomnianej sprawie przez organ prowadzący szkołę, proszę o wpłatę w wysokości 30 zł za miesiąc kwiecień 2020 r. W zależności od decyzji organu prowadzącego, jeżeli ostatecznie opłata będzie wyższa - zwrócimy się do Państwa o dopłatę brakującej kwoty. Jeżeli natomiast opłata będzie niższa - nadpłata zostanie zaliczona na poczet przyszłych okresów, lub (w przypadku uczniów kończących szkołę) zwrócona na wskazany przez Państwa rachunek bankowy.


 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: T. Kabulski
Udostępnił: (2019-09-11, godz. 08:51)
Modyfikacja: Kabulski (2020-08-28, godz. 10:03)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 683655