Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Sprawozdanie finansowe
2018
Dokumenty
Statut Technikum Leśnego
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Regulamin strony internetowej szkoły
Podręczniki i materiały ćwiczeniowe
Regulamin internatu
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
Procedury bezpieczeństwa
ZDALNE NAUCZANIE
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemi naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Informacja dla rodziców i uczniów klasy pierwszej
Ubezpieczenie uczniów
Informacje dla rodziców
Szkody
Ogólne warunki ubezpieczenia
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2019
2020
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za zakwaterowanie w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
archiwum
Działalność

HARMONOGRAM DYŻURÓW KOMISJI REKRUTACYJNEJ
w Technikum Leśnym w Warcinie w dniach 5-12 lipca 2019r.

 

05 lipca 2019 r. (piątek)

10.00
- ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych do Technikum Leśnego w Warcinie na podbudowie gimnazjum
12.00-15.00 - przyjmowanie oryginałów świadectw ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty oraz kart zdrowia i innych dokumentów

 

06 lipca 2019 r. (sobota) - budynek internatu


09.00-13.00
- badania lekarskie
09.00-13.00 - wydawanie skierowań na badania lekarskie przyjmowanie oryginałów świadectw ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty oraz kart zdrowia i innych dokumentów

 

08 lipca 2019 r. (poniedziałek)

08.00-15.00
- wydawanie skierowań na badania lekarskie przyjmowanie oryginałów świadectw ukończenia lub szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu  gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty oraz kart zdrowia i innych dokumentów

 

09 lipca 2019 r. (wtorek)

08.00-15.00
- wydawanie skierowań na badania lekarskie przyjmowanie oryginałów świadectw ukończenia lub szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu  gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty oraz kart zdrowia i innych dokumentów
13.30-16.00 i 17.00-19.30 - (budynek internatu) badania lekarskie kandydatów  zakwalifikowanych do technikum leśnego 4-letniego i 5-letniego

 

10 lipca 2019 r. (środa)

08.00-14.00
- przyjmowanie oryginałów świadectw ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty oraz kart zdrowia i innych dokumentów

 

12 lipca 2019 r. (piątek)

12.00
- ogłoszenie list kandydatów przyjętych do 4- letniego Technikum Leśnego w Warcinie na podbudowie gimnazjum oraz listy kandydatów przyjętych do 5-letniego Technikum Leśnego w Warcinie na podbudowie szkoły podstawowej, a także listy kandydatów nieprzyjętych;
12.00-15.00 - wydawanie: podań o przyjęcie do internatu, informacji o wyposażeniu wychowanka internatu;
11.00-14.00 - zamawianie mundurów wg indywidualnej miary (budynek szkoły).

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: B. Szydłowska
Udostępnił: (2019-07-05, godz. 10:58)
Modyfikacja: Kabulski (2019-07-05, godz. 11:09)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 597388