Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Dokumenty
Statut Technikum Leśnego
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Regulamin strony internetowej szkoły
Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego
Regulamin internatu
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej
Zamówienia publiczne
Archiwum
2018
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemi naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Ubezpieczenie uczniów
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Informacje dla rodziców
Szkody
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2018
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za zakwaterowanie w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
archiwum
2017

HARMONOGRAM DYŻURÓW KOMISJI REKRUTACYJNEJ
w Technikum Leśnym w Warcinie w dniach 22 czerwca – 12 lipca 2018r.

22 czerwca 2018r. (piątek)
12.00 - 15.00 - przyjmowanie kopii świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu
 gimnazjalnego
 
23 czerwca 2018r. (sobota)
10.00 - 13.00 - przyjmowanie kopii świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 
25 czerwca 2018r. (poniedziałek)
8.00 - 15.00 - przyjmowanie kopii świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 
26 czerwca 2018r. (wtorek)
8.00 - 15.00 - przyjmowanie kopii świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 
06 lipca 2018r. (piątek)
12.00 - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do Technikum Leśnego w Warcinie
12.00 - 15.00 - przyjmowanie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz kart zdrowia i innych dokumentów

07 lipca 2018r. (sobota) - budynek internatu
9.00 - 13.00 - badania lekarskie
9.00 - 13.00 - wydawanie skierowań na badania lekarskie przyjmowanie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz kart zdrowia i innych dokumentów

09 lipca 2018r. (poniedziałek)
8.00 - 15.00 - wydawanie skierowań na badania lekarskie przyjmowanie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz kart zdrowia i innych dokumentów
 
10 lipca 2018r. (wtorek)
08.00 - 15.00 - przyjmowanie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz kart zdrowia i innych dokumentów
17.00 - 19.30 - (budynek internatu) badania lekarskie

11 lipca 2018r. (środa)
08.00 - 15.00 - przyjmowanie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz kart zdrowia i innych dokumentów
 
12 lipca 2018r. (czwartek)
do godz. 12.00 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły oraz kandydatów nieprzyjętych.
od godz. 12.00 - 15.00 - wydawanie: podań o przyjęcie do internatu, informacji o wyposażeniu wychowanka internatu, wykazu podręczników;
od 11.00 do 14.00 - zamawianie mundurów wg indywidualnej miary (budynek szkoły)

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: B. Szydłowska
Udostępnił: (2018-06-22, godz. 17:01)
Modyfikacja: Kabulski (2018-06-22, godz. 17:09)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 476837