Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Sprawozdanie finansowe
2018
2019
Koordynator dostępności
Dokumenty
Statut
Regulaminy, instrukcje
Procedury
COVID-19
Podręczniki
Materiały ćwiczeniowe
Doradztwo zawodowe
Zarządzenia
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
2020
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemie naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Informacje dla rodziców i uczniów przyjętych do klasy pierwszej
Listy kandydatów do szkoły
Listy uczniów klasy pierwszej
Ubezpieczenie uczniów
Informacje dla rodziców
Szkody
Ogólne warunki ubezpieczenia
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2020
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za pobyt w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
Archiwum
Działalność bieżąca
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Oświadczenie
Wnioski
EPKZ
R.13
R.14
RL.13
RL.14
EM
deklaracja EM 2020-2021

Uprzejmie informujemy, że spotkania uczniów klas pierwszych i rodziców/opiekunów z dyrekcją szkoły oraz wychowawcami klas  odbędą się w dniu 31.08.2020 roku wg harmonogramu:

 • o godz. 15.00 – spotkanie uczniów i rodziców (1 opiekun) klasy Ia z dyrekcją szkoły w sali wozowni, po nim spotkanie z wychowawcami klasy w sali lekcyjnej w budynku szkoły.
 • o godz. 16.30 – spotkanie uczniów i rodziców (1 opiekun)  klasy Ib z dyrekcją szkoły w sali wozowni, po nim spotkanie z wychowawcami klasy w sali lekcyjnej w budynku szkoły.

Zakwaterowanie uczniów w internacie:

 • uczniowie klasy Ia – po zakończeniu spotkania w dniu 31.08.2020 r. (ok. godz. 16.30)
 • uczniowie klasy Ib – po zakończeniu spotkania w dniu 31.08.2020 r. (ok. godz. 17.30)
 • uczniowie klas II – w dniu 31.08.2020 r. od godz. 19.00.
 • uczniowie klas III i IV – w dniu 01.09.2020 r. od godz. 8.00.

Miejsce zakwaterowania:

Klasy I

 • dziewczęta – 2 piętro
 • chłopcy – 3 piętro

!! Rodzice/opiekunowie uczestniczący przy kwaterowaniu uczniów klas I mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej internatu, zachowując poniższe zasady:

 • 1 rodzic/opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • dystansu od kolejnego rodzica/opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • dystansu od pracowników internatu min. 1,5 m,
 • rodzice/opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Klasy II

 • dziewczęta – 2  piętro
 • chłopcy – 3 piętro

Klasy III

 • dziewczęta – 1 piętro
 • chłopcy – parter

Klasy IV

 • dziewczęta – 1  piętro
 • chłopcy – parter

!! Kwaterowanie uczniów klas II-IV odbywa się bez udziału rodziców/opiekunów.

Przed przyjazdem prosimy o zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa, które zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej szkoły. Każdy z uczniów ma obowiązek przekazania wychowawcy klasy podpisanego oświadczenia, dotyczącego COVID-19, stanowiącego załącznik do wymienionych wyżej procedur bezpieczeństwa (uczniowie niepełnoletni – podpisuje rodzic/opiekun i uczeń; uczniowie pełnoletni – podpisuje uczeń).


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 ODBĘDZIE SIĘ WEDŁUG NASTĘPUJĄCEGO PORZĄDKU:

o godz. 10.00 – uczniowie klas I i II – spotkania w klasach z wychowawcami poszczególnych oddziałów,
o godz. 12.00 – uczniowie klas III i IV – spotkania w klasach z wychowawcami poszczególnych oddziałów.

Nie odbędzie się inauguracja roku szkolnego na tarasie szkoły.


 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: T. Kabulski
Udostępnił: (2020-08-27, godz. 18:36)
Modyfikacja: Kabulski (2020-08-30, godz. 21:08)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 709591