Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Sprawozdanie finansowe
2018
Dokumenty
Statut Technikum Leśnego
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Regulamin strony internetowej szkoły
Wykaz podręczników
Regulamin internatu
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemi naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Informacja dla rodziców i uczniów klasy pierwszej
Ubezpieczenie uczniów
Informacje dla rodziców
Szkody
Ogólne warunki ubezpieczenia
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2019
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za zakwaterowanie w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
archiwum
Działalność

Zebranie organizacyjne dla rodziców i uczniów klasy pierwszej Technikum Leśnego w Warcinie odbędzie się 1 września 2019 r. (niedziela).
Porządek spotkania:

  • 12.00-14.00 odbiór umundurowania
  • od 12.00 zakwaterowanie uczniów w internacie
  • 14.00 spotkanie rodziców i uczniów z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną w sali konferencyjnej w wozowni.
  • 14.30 spotkanie rodziców i uczniów z wychowawcami klas

Listy uczniów klas pierwszych będą umieszczone w gablocie "Dyrekcja informuje" na parterze szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w internacie. Informujemy, że stołówka czynna będzie od poniedziałku 2 września 2019 r. Apel rozpoczynający rok szkolny 2019/2020 odbędzie się 2 września 2019 r. o godz. 9.00 na tarasie szkolnym, a w razie niepogody - w holu szkoły.

W celu zameldowania ucznia w internacie na pobyt czasowy, prosimy o dostarczenie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały oraz aktu urodzenia lub tymczasowego dowodu osobistego. Wymagane dokumenty prosimy złożyć do wychowawców w internacie do dnia 30 września 2019 r.

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: T. Kabulski
Udostępnił: (2019-08-16, godz. 07:48)
Modyfikacja: Kabulski (2019-08-16, godz. 07:57)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 545966