Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Sprawozdanie finansowe
2018
Dokumenty
Statut Technikum Leśnego
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Regulamin strony internetowej szkoły
Podręczniki i materiały ćwiczeniowe
Regulamin internatu
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
Procedury bezpieczeństwa
ZDALNE NAUCZANIE
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemi naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Informacja dla rodziców i uczniów klasy pierwszej
Ubezpieczenie uczniów
Informacje dla rodziców
Szkody
Ogólne warunki ubezpieczenia
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2019
2020
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za zakwaterowanie w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
archiwum
Działalność

Zebranie organizacyjne dla rodziców i uczniów klasy pierwszej Technikum Leśnego w Warcinie odbędzie się 1 września 2019 r. (niedziela).
Porządek spotkania:

  • 12.00-14.00 odbiór umundurowania
  • od 12.00 zakwaterowanie uczniów w internacie
  • 14.00 spotkanie rodziców i uczniów z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną w sali konferencyjnej w wozowni.
  • 14.30 spotkanie rodziców i uczniów z wychowawcami klas

Listy uczniów klas pierwszych będą umieszczone w gablocie "Dyrekcja informuje" na parterze szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w internacie. Informujemy, że stołówka czynna będzie od poniedziałku 2 września 2019 r. Apel rozpoczynający rok szkolny 2019/2020 odbędzie się 2 września 2019 r. o godz. 9.00 na tarasie szkolnym, a w razie niepogody - w holu szkoły.

W celu zameldowania ucznia w internacie na pobyt czasowy, prosimy o dostarczenie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały oraz aktu urodzenia lub tymczasowego dowodu osobistego. Wymagane dokumenty prosimy złożyć do wychowawców w internacie do dnia 30 września 2019 r.

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: T. Kabulski
Udostępnił: (2019-08-16, godz. 07:48)
Modyfikacja: Kabulski (2019-08-16, godz. 07:57)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 597416