Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Sprawozdanie finansowe
2018
2019
Dokumenty
Statut Technikum Leśnego
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Regulamin strony internetowej szkoły
Podręczniki i materiały ćwiczeniowe
Regulamin internatu
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
Procedury bezpieczeństwa (w tym Covid-19)
ZDALNE NAUCZANIE - Covid-19
KONSULTACJE - Covid-19
ZAKWATEROWANIE - Covid-19
Egzaminy zawodowe
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
2020
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemie naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Informacje dla rodziców i uczniów przyjętych do klasy pierwszej
Ubezpieczenie uczniów
Informacje dla rodziców
Szkody
Ogólne warunki ubezpieczenia
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2019
2020
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za zakwaterowanie w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
archiwum
Działalność
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Oświadczenie
Wnioski
EPKZ
R.13
R.14
RL.13
RL.14

Zarządzenie nr 18/2020 Dyrektora Technikum Leśnego w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa w związku z  zakwaterowaniem wychowanków w internacie Technikum Leśnego w Warcinie  im. prof. Stanisława Sokołowskiego w trakcie trwania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w dniach 22-23.06.2020 r. z uwzględnieniem zagrożenia epidemicznego w sytuacji podejrzenia zachorowania na COVID-19

 

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 439 ze zm.), zarządzam, co następuje:

 §1

Wprowadza się regulamin kwaterowania wychowanków w internacie Technikum Leśnego w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego w trakcie trwania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w dniach 22-23.06.2020 r. z uwzględnieniem zagrożenia epidemicznego w sytuacji podejrzenia zachorowania na COVID-19, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 §2

Wprowadza się regulamin pobytu pracowników i wychowanków w internacie Technikum Leśnego w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego w trakcie trwania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w dniach 22-23.06.2020 r. z uwzględnieniem zagrożenia epidemicznego w sytuacji podejrzenia zachorowania na COVID-19, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 §3

Wprowadza się procedury postępowania wychowanków i pracowników w internacie Technikum Leśnego w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego w trakcie trwania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w dniach 22-23.06.2020 r. z uwzględnieniem zagrożenia epidemicznego w sytuacji podejrzenia zachorowania na COVID-19, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 §4

Wprowadza się regulamin korzystania z posiłków z uwzględnieniem wymogów epidemiologicznych w czasie pobytu w internacie w dniach 22-23.06.2020 r., stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 §5

Preferowaną formą złożenia dokumentów, umożliwiających zakwaterowanie wychowanków w internacie w trakcie trwania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w dniach 22-23.06.2020 r., jest forma elektroniczna na adres: sekretariat@tlwarcino.pl.

 §6

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
załącznik 1 - regulamin kwaterowania.docx30,79 kB
załącznik 1a - wniosek.docx31,78 kB
załącznik 1b - oświadczenie - rodzic opiekun.docx35,30 kB
załącznik 1c - oświadczenie - pełnoletni uczeń.docx36,45 kB
załącznik 2 - regulamin pobytu w internacie.docx34,71 kB
załącznik 3 - procedury COVID internat.docx36,86 kB
załącznik 4 - regulamin spożywania posiłków.docx31,25 kB
Autor dokumentu: TK
Udostępnił: (2020-06-05, godz. 16:14)
Modyfikacja: Kabulski (2020-06-07, godz. 11:15)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 635998